Foto: Maria Lindstedt

Urngrav

Traditionellt gravsätts urnor och askor i urngravar. Normalt kan sex urnor eller askor gravsättas i en urngrav, men de kan även gravsättas i en äldre familjegrav avsedd för kistor.

25 års gravrätt för kist-, urn- och askgravplatser

Platser för kist-, urn- och askgravar upplåts med en gravrätt på 25 år till en gravrättsinnehavare. 

En gravplats kan förlängas så länge som gravplatsen har en ansvarig gravrättsinnehavare.

Gravrätten kan om så önskas återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen före upplåtelsetidens utgång.

Gravrättsplatser som inte har någon gravrättsinnehavare återgår till begravningsverksamheten.

Gravrättsinnehavarens frihet och ansvar

Som gravrättsinnehavare har du stor frihet att utforma gravplatsen med gravvård och övrig utsmyckning (dock inom ramen för våra gravplatsbestämmelser). Bestämmelserna är nödvändiga för att vi ska kunna bevara en god gravkultur.

Gravrättsinnehavaren ansvarar för att graven vårdas och har rätt att bestämma om ny gravsättning på gravplatsen.