Foto: Maria Lindstedt

Församlingsinstruktion

"Vi vill vara en väg till gemenskap och mötesplatser"

En församlingsinstruktion är ett dokument som alla församlingar tar fram som måldokument att jobba utifrån. Vår församlingsinstruktion ska vara ett översiktligt och levande dokument som ger en inriktning på vår verksamhet.

Ladda ned församlingsinstruktionen för Linde bergslags församling.