Ingmaries hjärtbild
Foto: Ing-Marie Näslund

Sociala Stiftelsen

Sociala stiftelsen behöver stöd genom ditt bidrag. De skänkta pengarna går direkt till behövande, ingen administrationskostnad tas ut!

Sociala Stiftelsen

Sociala stiftelsen behöver stöd genom ditt bidrag. De skänkta pengarna går direkt till behövande, ingen administrationskostnad tas ut!

Om du vill skänka pengar kan dessa sättas in på församlingens

BG 5003-9130 Märk betalningen "gåva Sociala Stiftelsen".

 Du kan även swisha in din gåva  till nummer: 1233663317

Sociala stiftelsen ger oss möjlighet att dela ut mindre summor pengar till behövande inom församlingen. Pengarna i Sociala stiftelsen är gåvor från enskilda som är insamlade vid olika tillfällen.

Sociala stiftelsen är tänkt att vara en hjälp för behövande vid ett enstaka tillfälle, alltså inte en återkommande hjälp ofta och många gånger. Ansökan görs på särskild blankett som finns i församlingshemmet i Lindesberg, det går även bra att hämta ner ansökan digtalt. Du kan också kontakta någon av församlingens diakoner.

Sociala stiftelsen är en hopslagning av det som var 
Församlingsgåvan i Ramsbergs församling och Sociala stiftelsen i Lindesbergs församling.