Foto: Maria Lindstedt

Askgravplats

Att gravsätta i askgravplats ger en kombination av en traditionell gravplats och den skötselfrihet som en minneslund innebär.

En askgravplats upplåts med en gravrättstid på 25 år. Det ingår skötsel under gravrättstiden, vilket medför att vi tar ut en kostnad för gravarna.

Fakta om askgravplatserna

  • Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att ta bort vissna blommor och ljus. 
  • Två askor/urnor får gravsättas per askgravplats.
  • Anhöriga får närvara vid gravsättningen.
  • Gravsättningen kan ske året om.

Plantering på askgravplats

  • Utsmyckning får endast ske med snittblommor i vas.
  • Egen plantering är inte tillåten.

Askgravplats, Ramsbergs kyrkogård:

Askgravplats, Ramsbergs nya kyrkogård Foto: Maria Lindstedt

Askgravplats, Guldsmedshyttans kyrkogård:

Askgravplats, Guldsmedshyttans kyrkogård Foto: Maria Lindstedt