Kyrkogården - gravplatser

Inom Linde bergslags församling finns gravplatser på flera orter.

Begravningsverksamheten finansieras av begravningsavgiften som är obligatorisk för alla även om man inte är medlem i Svenska kyrkan.

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder uppdrag av Linde bergslags församling att sköta grönytor och halkbekämpa områden omkring kyrkor, församlingshem, församlingsgårdar och prästgårdar. Kyrkogårdsförvaltningen har även gravskötsel och borttagning av gravstenar på uppdrag av gravrättsinnehavare.

Fyra Kyrkogårdar i Lindesberg

 • Södra kyrkogården ligger utefter södra infarten till Lindesberg
 • Norra kyrkogården ligger vid Kungsgatan
 • Bergskyrkogården finns utefter Hermantorpsvägen
 • Cederborgska kyrkogården finns vid Örebrovägen

Två kyrkogårdar i Ramsberg

 • Gamla kyrkogården som finns mittemot Ramsbergs kyrka
 • Nya kyrkogården som ligger utefter Häcklavägen

En kyrkogård i Guldsmedshyttan

 • Kyrkogården i Guldsmedshyttan ligger vid kyrkan, utefter riksväg 50

Gravskötsel

 • Gravskötsel kan beställas på alla kyrkogårdar inom förvaltningsområdet.
 • Gravskötsel finns i olika varianter och storlekar med olika kostnader.
 • Gravskötselavtal kan tecknas.
 • Gravskötsel kan beställas om man är gravrättsinnehavare eller har gravrättsinnehavarens medgivande.

Gravrätt

 • Gravrätten är fastställd i begravningslagen till 25 år och förlängs automatiskt med 25 år från sist gravsatt i gravplatsen.
 • Olika gravrättstider kan förekomma på äldre gravplatser.
 • Gravrättstiden kan förlängas mot en avgift.

Gravsättningar

På kyrkogårdarna förekommer:

På Södra kyrkogården, Ramsbergs Nya kyrkogård samt i Guldsmedshyttan förekommer alla gravsättningsformer.

På Norra kyrkogården, Bergskyrkogården, Cederborgska kyrkogården i Lindesberg och Gamla kyrkogården i Ramsberg förekommer endast urngravsättningar.

Minneslund

Gravsättning i minneslund sker flera gånger under sommarhalvåret av kyrkogårdspersonal utan närvaro av anhöriga.

Urnnedsättningar

 För bokning av urnnedsättning i Ramsberg kontakta

Jimmy Åhs 0581-888 35

För bokning av urnnedsättning i Guldsmedshyttan kontakta

Magnus Valdermarsson 0581-7773 02 eller Ove Norlin 0581-7773 08

För bokning av urnnedsättning på de 4 kyrkogårdarna i Lindesberg kontakta

Ingalill Persson 0581-888 19 eller Maria Jansson 0581-88818

Under vinterhalvåret finns vissa begränsningar på grund av tjäldjup.

Tid för urnnedsättning bokas minst en vecka före tänkt datum, under vår och försommar är det många som vill gravsätta.

 

 

Kistgrav

I en kistgrav kan man också upplåta plats för urnor och askor.

Urngrav

Traditionellt gravsätts urnor och askor i urngravar. Normalt kan sex urnor eller askor gravsättas i en urngrav, men de kan även gravsättas i en äldre familjegrav avsedd för kistor.

Askgravplats

Att gravsätta i askgravplats ger en kombination av en traditionell gravplats och den skötselfrihet som en minneslund innebär.

Minneslund

Det finns minneslundar i Lindesberg, Ramsberg och Guldsmedshyttan.

Skötsel av gravplatser i Lindesberg, Guldsmedshyttan och Ramsberg

Detta erbjuder vi:

Vårplantering inklusive vattning:

 • liten
 • mellan
 • stor

Sommarplantering inklusive vattning:

 • liten
 • mellan
 • stor

Övrigt:

 • ljung, 2 stycken
 • ljung, 3 stycken
 • 2 olika vinterdekorationer

Vid tecknande av blomplantering ingår bevattning och eventuell planteringslåda.

 

Av oss kan du även beställa följande:

 • hyra planteringslåda
 • bevattning av planteringslåda
 • bevattning
 • gravstenstvätt med handredskap
Dessa blommor används i planteringarna.

Kyrkogårdens Expedition

Frågor och beställningar av gravskötsel sker på Kyrkogårdsförvaltningens expedition på Södra kyrkogården i Lindesberg.

Du når oss genom att

antingen ringa på dörren

eller via telefon

Vi har öppet mellan kl. 07.00 – 16.00 alla vardagar.

Södrakyrkogården 10 , Lindesberg  

Telefonnummer : 0581 - 888 190581 - 888 18

 

Begravning / Sorg

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked – döden. Men sorgen börjar och slutar inte med en begravning. Därför erbjuder vi olika typer av kontakt och stöd, både före och efter begravningen.