Kyrkogården - gravplatser

Inom Linde bergslags församling finns gravplatser på flera orter.

Begravningsverksamheten finansieras av begravningsavgiften som är obligatorisk för alla även om man inte är medlem i Svenska kyrkan.

Kyrkogårdsförvaltningen har i uppdrag av Linde bergslags församling att sköta grönytor och halkbekämpa områden omkring kyrkor, församlingshem, församlingsgårdar och prästgårdar. Kyrkogårdsförvaltningen har även gravskötsel och borttagning av gravstenar på uppdrag av gravrättsinnehavare.

Fyra Kyrkogårdar i Lindesberg

 • Södra kyrkogården ligger utefter södra infarten till Lindesberg
 • Norra kyrkogården ligger vid Kungsgatan
 • Bergskyrkogården finns utefter Hermantorpsvägen
 • Cederborgska kyrkogården finns vid Örebrovägen

Två kyrkogårdar i Ramsberg

 • Gamla kyrkogården som finns mittemot Ramsbergs kyrka
 • Nya kyrkogården som ligger utefter Häcklavägen

En kyrkogård i Guldsmedshyttan

 • Kyrkogården i Guldsmedshyttan ligger vid kyrkan, utefter riksväg 50

Gravskötsel

 • Gravskötsel kan beställas på alla kyrkogårdar inom förvaltningsområdet.
 • Gravskötsel finns i olika varianter och storlekar med olika kostnader.
 • Gravskötselavtal kan tecknas.
 • Gravskötsel kan beställas om man är gravrättsinnehavare eller har gravrättsinnehavarens medgivande.

Gravrätt

 • Gravrätten är fastställd i begravningslagen till 25 år och förlängs automatiskt med 25 år från sist gravsatt i gravplatsen.
 • Olika gravrättstider kan förekomma på äldre gravplatser.
 • Gravrättstiden kan förlängas mot en avgift.

Gravsättningar

På kyrkogårdarna förekommer:

På Södra kyrkogården, Ramsbergs Nya kyrkogård samt i Guldsmedshyttan förekommer alla gravsättningsformer.

På Norra kyrkogården, Bergskyrkogården, Cederborgska kyrkogården i Lindesberg och Gamla kyrkogården i Ramsberg förekommer endast urngravsättningar.

Minneslund

Gravsättning i minneslund sker flera gånger under sommarhalvåret av kyrkogårdspersonal utan närvaro av anhöriga.

Urnnedsättningar

Gravsättningar av urnor bokas på kyrkogårdsförvaltningens expedition.

Under vinterhalvåret finns vissa begränsningar på grund av tjäldjup.

Tid för urnnedsättning bokas minst en vecka före tänkt datum, under vår och försommar är det många som vill gravsätta.

 

OBS förändringar till följd av coronaviruset.

 

Kyrkogården - Expedition

Frågor, beställning av gravskötsel och bokning av urnnedsättningar sker på Kyrkogårdsförvaltningens expedition på Södra kyrkogården i Lindesberg.

Telefontider (expeditionen tar för närvarande inte emot besök):
Måndag 9-12
Tisdag 9-12
Onsdag 13-16
Torsdag 13-16
Fredag 9-12

Telefonnummer 0581-88818, 88819, 88825, 88813 eller 0581-77 73 03.

Guldsmedshyttan
Vaktmästare Magnus Valdemarsson 0581-777302

Ramsberg
Vaktmästare Jimmy Åhs 0581-88835

Lindesberg
Vaktmästare Håkan Andersson 0581-88813

Skötsel av gravplatser i Lindesberg, Guldsmedshyttan och Ramsberg

Detta erbjuder vi:

Vårplantering (vårplanteringen är tyvärr inte valbar i Ramsberg) inklusive vattning:

 • liten
 • mellan
 • stor

Sommarplantering inklusive vattning:

 • liten
 • mellan
 • stor

Övrigt:

 • ljung, 2 stycken
 • ljung, 3 stycken
 • vinterdekoration

Vid tecknande av blomplantering ingår bevattning och eventuell planteringslåda.

 

Av oss kan du även beställa följande:

 • hyra planteringslåda
 • bevattning av planteringslåda
 • bevattning
 • gravstenstvätt med handredskap

För aktuell prisuppgift och beställning, kontakta oss på telefonnummer 0581-88818 eller 0581-88826

 

Våra telefontider:

 • Måndag-tisdag samt fredag kl. 9-12.
 • Onsdag-torsdag kl. 13-16

 

 

 

Dessa blommor används i planteringarna.