Någon klubbar med en ordförandeklubba.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Kyrkofullmäktige i Linde bergslags församling

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i församlingen och består av 25 ordinarie ledamöter och tio ersättare.

Kyrkovalet genomfördes i september 2021 och kontaktuppgifter till dem som valdes in i kyrkofullmäktige finns i rubriken nedan.

Förtroendevalda