Kyrkofullmäktige i Linde bergslags församling

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i församlingen och består av 25 ordinarie ledamöter och tio ersättare.