En kvinnlig körledare dirigerar i en kyrka. Några körmedlemmar syns suddigt i förgrunden.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Körverksamhet

Att sjunga i kör ger både glädje och kraft! Vi har olika körer i vår församling.