Meny

Personal

Vi arbetar här!

Kyrkoherde

Monica Wallsten

Monica Wallsten

Linde bergslags församling

Präst, Kyrkoherde

Präster

Ing-Marie Näslund

Ing-Marie Näslund

Linde bergslags församling

Komminister, Präst

Gunilla Skottsborg

Gunilla Skottsborg

Linde bergslags församling

Konfirmandledare, Präst

Charlotta Storbacka

Charlotta Storbacka

Linde bergslags församling

Familjepräst, Komminister, Barn- och ungdom, Präst

Monica Wallsten

Monica Wallsten

Linde bergslags församling

Präst, Kyrkoherde

Cristina  Åström

Cristina Åström

Linde bergslags församling

Sjukhuspräst, Präst

Församlingsteolog

Tuomo Komulainen

Tuomo Komulainen

Linde bergslags församling

Församlingsteolog, Sverigefinsk verksamhet

Diakoner & Diakoniassistenter

Anna Andersson

Anna Andersson

Linde bergslags församling

Diakon

Susanne Lindblom

Susanne Lindblom

Linde bergslags församling

Sjukhusdiakon, Diakon

Elsie Sjöö

Elsie Sjöö

Linde bergslags församling

Pensionerad diakon, tjänstgör med vissa uppgifter, Diakon

Musiker

Ulrika Bernövall

Ulrika Bernövall

Linde bergslags församling

Musikansvarig, Kantor, Körledare, Musiker

Agnes Falk

Agnes Falk

Linde bergslags församling

Kantor, Musiker, Körledare

Gunvor Löthgren

Gunvor Löthgren

Linde bergslags församling

Kantor, Musiker

Sofia Nordlund

Sofia Nordlund

Linde bergslags församling

Körledare, Musiker

Pedagoger

Ullami Carlsson

Ullami Carlsson

Linde bergslags församling

Pedagog

Katarina Wester

Katarina Wester

Linde bergslags församling

Församlingspedagog, Pedagog

Carina Östling

Carina Östling

Linde bergslags församling

Församlingsassistent, Pedagog

Vaktmästare

Jörgen Laurberg

Jörgen Laurberg

Linde bergslags församling

Vaktmästare, Vaktmästeri

Ulrika Westerberg

Ulrika Westerberg

Linde bergslags församling

Vaktmästare, Vaktmästeri

Noomi Wiklund

Linde bergslags församling

Vaktmästare

Kyrkogårdspersonal

Håkan Andersson

Håkan Andersson

Linde bergslags församling

Kyrkogård

Ann-Katrin Blom Forsman

Ann-Katrin Blom Forsman

Linde bergslags församling

Assistent, kyrkogårdsexpeditionen, Kyrkogård

Peter Erlandsson

Peter Erlandsson

Linde bergslags församling

Kyrkogård

Johan Nyberg

Johan Nyberg

Linde bergslags församling

Kyrkogård

Ingalill Persson

Ingalill Persson

Linde bergslags församling

Kyrkogård

Magnus Valdemarsson

Magnus Valdemarsson

Linde bergslags församling

Kyrkogård

Gunilla Wester

Linde bergslags församling

Assistent-kyrkogårdsexp., Kyrkogård

Jimmy Åhs

Jimmy Åhs

Linde bergslags församling

Kyrkogård

Kansli

Christina Dahlström

Christina Dahlström

Linde bergslags församling

Administration, Förvaltningsassistent

Hanna Dahlström

Linde bergslags församling

Administrativ assistent, Administration

Anna-Carin Edefors

Anna-Carin Edefors

Linde bergslags församling

Personal- och lönedministratör, Administration

Ewalill Modig

Ewalill Modig

Linde bergslags församling

Administration, Ekonom

Päivi Siermala

Päivi Siermala

Linde bergslags församling

Administration

Anna Thörn

Anna Thörn

Linde bergslags församling

Kamrer, Administration