Pilgrimsvandring

I kristen tradition har pilgrimsvandringar funnits med i olika tider och i olika skepnad. Vi är dessutom alla pilgrimer i bemärkelsen att vi är på vandring genom livet på väg mot himlen. I vår församling erbjuder vi en pilgrimsvandring varje försommar. Dessutom har vi flera kortare vandringar under resten av året. Se programmen här.

Vill du veta mer om vad pilgrimsvandring är? Läs då följande folder! 

Charlotta Storbacka

Charlotta Storbacka

Linde bergslags församling

Familjepräst, Komminister, Barn- och ungdom, Präst