Kyrkor och Kapell

I Linde bergslags församling finns fyra kyrkor och ett kapell. Från norr till söder, Ramsbergs- Guldsmedshyttans- Lindesbergs- och Vedevågs kyrkor

Ramsbergs kyrka

Den vita kyrkan tronar mitt i byn med församlingsgård och en gammal kyrkogård på andra sidan vägen. Infarten till Ramsberg är en vacker syn.

Guldsmedshyttans kyrka

Guldsmedshyttans kyrka är en i nygotisk stil uppförd treskeppig tegelkyrka med tvärskepp, ett längre utskjutande kor samt sidoplacerat torn.

Lindesbergs kyrka

Kyrkan mitt i byn är vackert belägen högt upp på grusåsen vid Lindessjöns strand.

Vedevågs kyrka

Vedevågs kapell och kyrka har ända fram till 1916 varit nära knuten till ortens industri. Det var bruksägare och brukspatroner som initierade och bekostade byggen och renoveringar.

Gravkapellet på Södra kyrkogården

Begravningar kan äga rum i någon av våra kyrkor eller i gravkapellet på Södra kyrkogården. Bokning sker vanligtvis via begravningsbyråerna.