Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linde bergslags församling Besöksadress: Kungsgatan 17, 71130 Lindesberg Postadress: Box 52, 71122 Lindesberg Telefon:+46(581)88800 E-post till Linde bergslags församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Lediga tjänster

Vi har för närvarande inga lediga tjänster i Linde bergslags församling.

Om Linde bergslags församling

Linde bergslags församling, med staden Lindesberg som centralort, har nära 11000 kyrkotillhöriga och cirka 40 anställda, varav sex prästtjänster och tre diakontjänster.

Vi är mycket stolta över att vi i vår församling byggt upp en diakonal verksamhet, S:t Mary, som blivit en spridd modell kring arbetsträning och praktik för människor som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Modellen erbjuds nu alla församlingar och pastorat inom Svenska kyrkan.

Vi driver en samverkansbyrå kring ekonomifrågor för flera församlingar framför allt inom kontraktet, vilket medför en hög kompetens inom ekonomi. I kontraktet samarbetar vi kring fastighetsfrågor.

En finskspråkig präst är anställd i Linde bergslags församling och arbetar för hela Bergslagens kontrakt.

Sjukhuskyrkan är mycket uppskattad av patienter, anhöriga och personal på Lindesbergs lasarett. Där arbetar sjukhuspräst samt diakon i nära samarbete med sjukhusledningen.

Inom vår församling finns fyra kyrkor samt sju kyrkogårdar fördelade på tre orter.

Vårt arbetslag trivs på jobbet! En nyligen genomförd arbetsmiljöenkät visar att vi har ett särdeles härligt klimat som vi välkomnar dig till!

Mer information om Linde bergslags församling och om vår verksamhet går att läsa här på vår hemsida. Vi finns förstås också på Facebook.  

 

 

Flytta till Lindesbergs kommun?
Vill du veta mer om trakten? Se gärna information om Lindesbergs kommun på www.flyttatilllindesberg.se