Foto: Maria Lindstedt

Lediga tjänster

Just nu finns inga lediga tjänster

Om Linde bergslags församling

Linde bergslags församling, med staden Lindesberg som centralort, har nära 11000 kyrkotillhöriga och cirka 40 anställda, varav sex prästtjänster och tre diakontjänster.

Vi är mycket stolta över att vi i vår församling byggt upp en diakonal verksamhet, S:t Mary, som blivit en spridd modell kring arbetsträning och praktik för människor som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Modellen erbjuds nu alla församlingar och pastorat inom Svenska kyrkan.

Vi driver en samverkansbyrå kring ekonomifrågor för flera församlingar framför allt inom kontraktet, vilket medför en hög kompetens inom ekonomi. I kontraktet samarbetar vi kring fastighetsfrågor.

En finskspråkig präst är anställd i Linde bergslags församling och arbetar för hela Bergslagens kontrakt.

Sjukhuskyrkan är mycket uppskattad av patienter, anhöriga och personal på Lindesbergs lasarett. Där arbetar sjukhuspräst samt diakon i nära samarbete med sjukhusledningen.

Inom vår församling finns fyra kyrkor samt sju kyrkogårdar fördelade på tre orter.

Vårt arbetslag trivs på jobbet! En nyligen genomförd arbetsmiljöenkät visar att vi har ett särdeles härligt klimat som vi välkomnar dig till!

Mer information om Linde bergslags församling och om vår verksamhet går att läsa här på vår hemsida. Vi finns förstås också på Facebook.  

Flytta till Lindesbergs kommun?
Vill du veta mer om trakten? Besök gärna Lindesbergs kommuns hemsida.