Foto: Maria Lindstedt

Lediga tjänster

Om Linde bergslags församling

Linde bergslags församling, med staden Lindesberg som centralort, har nära 11000 kyrkotillhöriga och cirka 40 anställda, varav sex prästtjänster och tre diakontjänster.

Vi är mycket stolta över att vi i vår församling byggt upp en diakonal verksamhet, S:t Mary, som blivit en spridd modell kring arbetsträning och praktik för människor som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Modellen erbjuds nu alla församlingar och pastorat inom Svenska kyrkan.

Vi driver en samverkansbyrå kring ekonomifrågor för flera församlingar framför allt inom kontraktet, vilket medför en hög kompetens inom ekonomi. I kontraktet samarbetar vi kring fastighetsfrågor.

En finskspråkig präst är anställd i Linde bergslags församling och arbetar för hela Bergslagens kontrakt.

Sjukhuskyrkan är mycket uppskattad av patienter, anhöriga och personal på Lindesbergs lasarett. Där arbetar sjukhuspräst samt diakon i nära samarbete med sjukhusledningen.

Inom vår församling finns fyra kyrkor samt sju kyrkogårdar fördelade på tre orter.

Vårt arbetslag trivs på jobbet! En nyligen genomförd arbetsmiljöenkät visar att vi har ett särdeles härligt klimat som vi välkomnar dig till!

Mer information om Linde bergslags församling och om vår verksamhet går att läsa här på vår hemsida. Vi finns förstås också på Facebook.  

Flytta till Lindesbergs kommun?
Vill du veta mer om trakten? Besök gärna Lindesbergs kommuns hemsida.

 

Linde bergslags församling söker:

Finsktalande präst till sverigefinska verksamheten
i Bergslagens kontrakt, 100 %

………………………………………………………………………………..

Det sverigefinska församlingsarbetet har som mål att ge finsktalande församlingsbor i Bergslagens kontrakt möjlighet att mötas och ta del av kyrkans budskap och gemenskap på sitt modersmål.
Bergslagens kontrakt består av Hällefors-Hjulsjö församlingar, Grythyttans församling, Nora Bergslagsförsamling, Ljusnarsbergs församling, Linde bergslag församling, Näsby-Fellingsbro församlingar.

 

Att vara präst för den sverigefinska verksamheten innebär att du firar gudstjänst och kyrkliga handlingar i hela bergslagenskontrakt. I varje församling finns en församlingsgrupp som du också möter i samtal, sociala sammanhang (som att arrangera firandet av självständighetsdagen) och studiegrupper. Du är anställd i och tillhör arbetslaget i Linde bergslags församling med ditt arbetsställe i Lindesberg.

För att trivas med tjänsten behöver du vara flexibel, utåtriktad, öppen och social, tycka om att jobba självständigt, ha god förmåga att lyssna och tycka om att köra bil. Schemat för ditt arbete lägger du själv, med utgångspunkt från en gemensam årscykel. Dina arbetskamrater har du huvudsakligen i Lindesberg, men även i  Västerås stifts grupp för präster inom den sverigefinska verksamheten under ledning av stiftskonsulenten för sverigefinska verksamheten.
I tjänsten pratar du mest finska men du bör behärska svenska väl i tal och skrift.

Tjänsten är på 100 %, 38,25 h/veckan. Anställningen är en tillsvidareanställning, vi tillämpar provanställning. Lönesättningen är individuell.

Krav:

·         Att du är prästvigd eller har en teologisk examen.

·         Att du innehar B-körkort och egen bil

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Ansök senast 2021-08-31. Ansökningarna kommer att hanteras löpande.

Startdatum: snarast och efter överenskommelse

För mer om Linde bergslags församling: https://www.svenskakyrkan.se/linde-bergslags-forsamling

 

 

Vid frågor om tjänsten kontakta Monica Wallsten som är Kyrkoherde i Linde bergslags församling:

Telefon: 0581-888 01 (semester 24 juli - 22 augusti)

Mejl: Monica.Wallsten@svenskakyrkan.se

Eller:

Manne Mali Stiftskonsulent för sverigefinskt arbete i Västerås stift.

Telefon: 021-17 85 08

Mejl: Manne.Mali@svenskakyrkan.se

 

Du ansöker genom att mejla, alternativt posta, din ansökan samt CV till vår personal- och löneadministratör Anna-Carin Edefors:

Mejl: anna-carin.edefors@svenskakyrkan.se

Adress: Linde bergslags församling

Att. Anna-Carin Edefors

Box 52

711 22 Lindesberg