Foto: Nadine Minner

Konfirmation

Konfirmation är inte som du tror! Varje år överträffas förväntningarna på konfirmation hos våra konfirmander, oavsett vilka förväntningar de haft!

Stora frågor kräver stora svar, vilka är dina ?

Finns det någon som alltid har rätt? Kan du alltid vara dig själv? Är alla lika mycket värda? Finns Gud? Har alla samma chans? Är det du som bestämmer hur du ska leva ditt liv? Får man tycka vad man vill?

Konfirmation handlar inte om att komma till ett färdigserverat bord med rätta svar och handlingar. Istället ger konfirmation dig en möjlighet att tillsammans med andra unga och vuxna, fundera över vad som är viktigt för dig och vad tro innebär för dig. Dessutom blir det en massa lek, skoj, bus och läger ! 

Varje år väljer ca 30 000 att konfirmeras i Svenska kyrkan!

Vi hoppas att även DU är intresserad av detta livsäventyr som är #InteSomDuTror 

Med konfirmanderna egna ord

När konfirmanderna 2018-2019 själva får formulera en mening om vad konfirmationen betyder för dem:

- Tycker att det känns som en trygg plats, gemenskap.

 - Man går till kyrkan för att möta Gud och för att ha kul med sina vänner.

 -Träffa nya kompisar och få en inblick i Svenska kyrkan.

- Konfirmation för mig är att lära.

... och när de ombeds beskriva konfirmandtiden med tre ord:

Kyrka, Gud, församlingshem.
Roligt, utomlands, vänner.
Kyrkan, mysigt, Jesus.
Gemenskap, glädje, acceptans.
Vitt, Jesus, resa.
Gemenskap, roligt, socialt.

Tips: Det går bra att anmäla sig och prova på några gånger innan du bestämmer dig. 

Vi jobbar med konfirmander

    Här kan du läsa mer

    Konfirmander i sina kåpor vid en sjö.

    Konfirmation

    Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.