En nattvardskalk med vin och ett fat med oblater står på altaret.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Kvällsgudstjänster

Vi varvar med kvällsmässor, meditationsgudstjänster och sinnesrogudstjänster. Varje torsdag kl. 18:30.

Vi varvar med kvällsmässor, meditationsgudstjänster och sinnesrogudstjänster på torsdagas kvällar i Lindesbergs kyrka kl. 18:30.

Kvällsmässa

Kvällsmässa - en enklare mässa med nattvard.

meditationsgudstjänst

Meditationsgudstjänst - stillsam musik och ljuständning, meditation och tystnad.

Sinnesrogudstjänst

Sinnesrogudstjänst - den innehåller musik, ljuständning, eftertanke men även förbön. Allt i avstamp från "Sinnesrobönen"; Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Efter sinnesrogudstjänsten finns det möjlighet till kaffe, smörgås och samvaro.

Se på vårt månadsblad vilka gudstjänster det är den här veckan.

Välkommen!