Gravkapellet på Södra kyrkogården

Begravningar kan äga rum i någon av våra kyrkor eller i gravkapellet på Södra kyrkogården. Bokning sker vanligtvis via begravningsbyråerna.

Gravkapellet Södra kyrkogården
Gravkapellet Södra kyrkogården i Lindesberg. Foto: Maria Lindstedt

Översikt över växter på Södra kyrkogården

Är du intresserad av det som växer på Södra kyrkogården? Här kan du ladda ned en sammanställning av de växter som hittades här under en inventering år 2016.

Växter på Södra kyrkogården i Lindesberg