Foto: Maria Lindstedt

Minneslund

Det finns minneslundar i Lindesberg, Ramsberg och Guldsmedshyttan.

Minneslunden är en plats där aska gravsätts anonymt utan närvaro av anhöriga. Minneslundar finns på södra kyrkogården, i Guldsmedshyttan samt på Ramsbergs nya kyrkogård.

Varje aska grävs ned separat av förvaltningens personal (dock ej under vintermånaderna).

Anhöriga får ett minnesblad efter gravsättningen.

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln och smyckning får endast förekomma på anvisad och gemensam plats. Det är endast tillåtet att smycka med ljus och lösa blommor i vas.

 

Ramsbergs nya kyrkogårds minneslund:

Guldsmedshyttans kyrkogårds minneslund:

Minneslund vid Guldsmedshyttans kyrka