Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linde bergslags församling Besöksadress: Kungsgatan 17, 71130 Lindesberg Postadress: Box 52, 71122 Lindesberg Telefon:+46(581)88800 E-post till Linde bergslags församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gudstjänster

Gudstjänst är ett livsdrama. Här ryms mörker och ljus, sorg och glädje, funderingar och förhoppningar. Kort sagt: Här får hela livet plats.

Tillsammans får vi vara inför Gud som de vi är. I gudstjänstens gemenskap får vi näring för att möta livet i vardagen.

I Linde bergslags församling firar vi olika sorters gudstjänster.
På söndagar firar vi mässa (gudstjänst med nattvard) eller gudstjänst i våra kyrkor. För aktuella gudstjänster se kalendern på startsidan.

Gudstjänst kan också vara det vi kallar cafégudstjänst, som då firas i församlingshemmet eller friluftsgudstjänst någonstans i naturen.
En del av våra mässor och gudstjänster är särskilt inriktade på musik som Taizégudstjänst/-mässa eller andra sorters musikgudstjänster/-mässor.
Gemenskapen fortsätter efter gudstjänsten med fika i församlingshemmet eller i kyrkan.

Varje söndag har en av gudstjänstgrupperna ett särskilt ansvar för olika delar i gudstjänsten. Det finns alltid plats för nya medlemmar i grupperna!

I veckorna firar vi morgonmässa, morgonbön, middagsbön och på torsdagarna firar vi andra gudstjänster, se längre ner

I samarbete med övriga kyrkor firar vi gudstjänster på äldreboenden och Bergslagsbön.

En del gudstjänster är kyrkliga handlingar, dvs dop, konfirmation, vigsel och begravning.