Bilder för Kyrkovalet 2021
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkovalet 2021

Valsedlar finns i vallokalerna, ta med röstkort och legitimation. Missa inte att göra din röst hörd. För att rösta i kyrkovalet behöver du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen.

Kyrkovalet 2021

Var med och påverka!

DET HÄR ÄR KYRKOVALET

För Svenska kyrkan är medlemmarnas inflytande viktigt. För att kunna kalla sig folkkyrka måste ju folket vara med och styra. Det gör man på tre olika nivåer: lokalt, regionalt och nationellt. Parallellt med de nivåerna finns också ett religiöst, teologiskt, ledarskap i form av kyrkoherdar, biskopar och ärkebiskopen.

När Svenska kyrkan går till val fungerar det på samma sätt som i ett val till kommun och riksdag. Du som är medlem röstar på tre olika nivåer: församling, stift och kyrkomöte. Du röstar på kyrkans motsvarighet till partierna, så kallade nomineringsgrupper. Vissa grupper finns bara lokalt medan andra finns över hela landet.

För att rösta i kyrkovalet behöver du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen. 

Kyrkovalet 2021 äger rum söndagen den 19 september

Kandidater och nomineringsgrupper
Personer som ställer upp i kyrkovalet kallas för kandidater. De representerar olika nomineringsgrupper. Nomineringsgrupperna driver de frågor som de tycker är viktiga för Svenska kyrkan och i kyrkovalet röstar man på de nomineringsgrupper och kandidater som man tycker bäst representerar ens egna åsikter. I detta nummer får du möta en representant vardera från de tre nomineringsgrupperna i vår församling. Du kan också läsa vilka andra som ställer upp för val och vilka frågor de olika grupperna tycker är viktigast.

Det lokala valet
På den lokala nivån är det kyrkofullmäktige som man väljer. Kyrkofullmäktige utser sedan ett kyrkoråd, som är som församlingens styrelse. Där sitter också kyrkoherden med, som leder församlingens arbete. Kyrkofullmäktige fattar de beslut om till exempel budget och verksamhetsplan.
Det regionala valet väljer man ledamöter till stiftsfullmäktige i Västerås. Stiftets uppgift är att stötta församlingarnas arbete och att se till att församlingarna följer lagar och regler som finns om deras verksamhet.

Det nationella valet
Högsta beslutande organ inom Svenska kyrkan är Kyrkomötet med 251 ledamöter. Det har möten två gånger om året och kan jämföras med riksdagen. Här tas principiella beslut som är viktiga för kyrkan i hela landet.

 

I årets kyrkoval har vi tre nomineringsgrupper, Samling för kyrkan och Socialdemokraterna som varit med förut och en ny nomineringsgrupp från Sverigedemokraterna.

 

VALPROGRAM FÖR ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

För oss socialdemokrater är det viktigt att Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka, där människors lika värde och samhällets plikt att visa solidaritet med svaga och utsatta människor betonas. De grundläggande värdena måste utvecklas i tanke, ord och handling genom kyrkans grundläggande uppgift - att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Detta vill vi verka för i Lindes bergslags församling
- fortsatt arbete med drop-in dop och vigslar, samt utveckling av anhörigas behov att vara med och utforma nya begravningsformer
- fortsätta utveckla arbetet i S:t Mary med arbetslös ungdom och långtidsarbetslösa
- aktivt arbeta för att göra bibelns berättelser kända för barn i skolåldern, för att visa vilken värdegrund vårt samhälle är byggt på
- fortsatt stöd till personal och patienter med samtal och retreater i sjukhuskyrkans ekumeniska arbete
- verka för att starta en samtalsjour för ungdom i kontraktet (kommunen) för att förkorta väntetiden för de ungdomar som behöver akut stöd att tala med någon

VALPROGRAM FÖR SAMLING FÖR KYRKAN
Vi är det partipolitiskt obundna alternativet i kyrkovalet 19 september 2021.

Vårt arbete står på trygg, kristen grund i en föränderlig värld.

Vår församling är till för alla. Det är viktigt med ett levande engagemang, och att vi blir fler medlemmar.

MÅLSÄTTNING:

Slå vakt om gudstjänstliv, diakoni, undervisning och mission, och därmed göra

Jesus Kristus känd i samhället.

Synliggöra kyrkan genom olika aktiviteter för stora och små.

Kyrkan ska vara närvarande på olika platser och i skilda situationer.

Vi ska möta människor från alla länder med respekt och medmänsklighet.

Samverkan med andra församlingar, föreningar samt organisationer.

Verka för ett rikt musikliv.

Vårda och underhålla kyrkorna med inventarier, fastigheter och samt kyrkogårdar.

Arbeta för en god och hållbar miljö.

Främja Svenska kyrkans internationella arbete.

 

VALPROGRAM FÖR SVERIGEDEMOKRATERNA

Det viktigt för oss att kyrkan förhåller sig opolitisk.

Kyrkan ska vara en samlingspunkt för människor.

Vi församlingen som en viktig aktör för att bryta isolering och ensamhet. 

Vi vill arbeta med att göra församlingen mer synlig samhället.

Organisationen ska vara transparent. 

 

 

Så här röstar du

KYRKOVALET 2021

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE, LINDE BERGSLAGS FÖRSAMLING 2021

Samling för kyrkan i Linde bergslags församling

 

1. Kerstin Öberg Klinga, Stråssa

2. Bengt Isman, Lindesberg

3. Arne Carlsson, Ösarhyttan

4. Stig Johansson, Danshyttan

5. Shelagh Green, Gammelbo

6. Pehr Gunnarsson, Guldsmedshyttan

7. Maria Jansson, Lindesberg

8. Jorma Keski-Saari, Jönshyttan

9. Nils Detlofsson, Lindesberg

10. Lars Erik Persson, Vasselhyttan

11. Kenn Ställberg, Lindesberg

12. Kristina Dahlström, Lindesberg

13. Bo Olsson, Ramsberg

14. Ann-Christin Bertilsson, Lindesberg

15. Mikael Juneholm, Lindesberg

16. Eva Syk, Nyberget

17. Hans Larsson, Östra Högstaboda

18. Agneta Isman, Lindesberg

19. Stefan Lillrank, Ramsberg

 

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE LINDE BERGSLAGS FÖRSAMLING 2021

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

1 Bo Stenberg, Stråssa
2 Ulla Lundqvist, Guldsmedshyttan
3 Peter Jilke, Ramsberg
4 Ulla-Britt Öberg, Gusselby
5 Christer Pilblad, Lindesberg
6 Margareta Ahlm, Storå
7 Hans S Eriksson, Vedevåg
8 Pia Sternheden, Lindesberg
9 Margita Damström, Lindesberg
10 Pia Gröndahl, Lindesberg
11 Kent Vanberg, Storå
12 Birgitta Asp Eriksson, Ramsberg

Jan Sahlin och Bo Stenberg är nominerade till stiftsfullmäktige och Jan Sahlin är även nominerad till kyrkomötet.

 

 

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE LINDE BERGSLAGS FÖRSAMLING 2021

Sverigedemokraterna

1 Reidar Larsson

2 Anna Jensen 

3 Lars Ljunggren

4 Per Söderlund

 

Kyrkovalet 2021

Rösta i kyrkovalet 2021

6-19 september

Hitta din lokal