Kyrkoråd i Linde bergslags församling

Kyrkorådet har ekonomiskt ansvar, svarar för omsorgen om församlingslivet och styr inriktningen av verksamheten som kyrkoherden därefter genomför.

Kyrkovalet genomfördes i september 2017 och kontaktuppgifter till de ledamöter som valts in i kyrkorådet finns på länken: https://www.svenskakyrkan.se/linde-bergslags-forsamling/personal-fran-a-o