Någon klubbar med en ordförandeklubba.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Kyrkoråd i Linde bergslags församling

Kyrkorådet har ekonomiskt ansvar, svarar för omsorgen om församlingslivet och styr inriktningen av verksamheten som kyrkoherden därefter genomför.

Kyrkovalet genomfördes i september 2021 och kontaktuppgifter till de ledamöter som valts in i kyrkorådet finns i rubriken nedan.

Förtroendevalda