Foto: Maria Lindstedt

Kyrkomiljöer och naturvärden

Gul fetknopp, sandtrav och gärdsmyg. Det är exempel på naturvärden som noterats vid en inventering vid Ramsbergs kyrkoområde samt en inventering av växter på Södra kyrkogården i Lindesberg.