En grupp barn står utomhus och spelar på en och samma bongotrumma.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Verksamhet

Välkommen att läsa om våra verksamheter!

Vår barn och ungdomsverksamhet

En pojke studsar runt i lekrummet på en blå hoppboll.

Barnverksamheten

I våra barngrupper samtalar vi om värderingar, våra traditioner och högtider, delar med oss av allt som händer mellan himmel och jord. Vi umgås, träffar nya och gamla vänner, leker och skapar tillsammans.

Ungdomsverksamhet

I vår församling finns olika ungdomsverksamheter du kan vara med i ungdomsgruppen eller konfirmera dig

Vår vuxenverksamhet

Aktiviteter för dig som är vuxen

Här har vi samlat de verksamheter som vänder sig till dig som är vuxen. Du kanske har behov av stillhet och eftertanke eller söker platser för att diskutera och umgås.

En kvinnlig körledare dirigerar i en kyrka. Några körmedlemmar syns suddigt i förgrunden.

Sjung i kör i Linde bergslags församling

Att sjunga i kör är roligt och hälsosamt för både kropp och själ. Linde bergslags församling erbjuder olika alternativ för dig som vill sjunga, nybörjare eller rutinerad. Här hittar du tid och plats för repetitionerna. Välkommen!

Socialtarebte inom församling

Diakoni - Socialt arbete

Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete och betyder omsorg och respekt för varje människa. Utgångspunkten är glädjen och kärleken från Gud.

S:t Mary verkstad och café

S:t Mary är en social verksamhet inom Linde bergslags församling.