Foto: Magnus Aronson /Ikon

Verksamhet

Välkommen att läsa om våra verksamheter!

Vår barn och ungdomsverksamhet

En pojke studsar runt i lekrummet på en blå hoppboll.

Barnverksamheten

Vi ordnar olika mötesplatser och aktiviteter för barn (0-12 år) och barn tillsammans med vuxen. Vi har viss verksamhet som återkommer varje vecka och en del av vår verksamhet har vi vid enstaka tillfällen, vi finns på flera platser i församlingen Alla är välkomna att kostnadsfritt delta när det passar just er, till vår verksamhet får du komma precis som du är.

Ungdomsverksamhet

I vår församling finns olika ungdomsverksamheter du kan vara med i ungdomsgruppen eller konfirmera dig

Vår vuxenverksamhet

Aktiviteter för dig som är vuxen

Här har vi samlat de verksamheter som vänder sig till dig som är vuxen. Du kanske har behov av stillhet och eftertanke eller söker platser för att diskutera och umgås.

En kvinnlig körledare dirigerar i en kyrka. Några körmedlemmar syns suddigt i förgrunden.

Körverksamhet

Att sjunga i kör ger både glädje och kraft! Vi har olika körer i vår församling.

Socialtarebte inom församling

Diakoni - Socialt arbete

Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete och betyder omsorg och respekt för varje människa. Utgångspunkten är glädjen och kärleken från Gud.

S:t Mary verkstad, café och butik

S:t Mary är en social verksamhet inom Linde bergslags församling.