Foto: Roger Recarey Törnlöw

Håbo pastorat

Håbo pastorat består av Kalmar-Yttergrans, Övergrans, Häggeby och Skoklosters församlingar. Det ligger mellan Stockholm och Enköping, centralort är Bålsta. Expedition finns i Kyrkcentrum, Västerhagsvägen 15. Välkommen i glädje och sorg genom hela livet!

Lokaltidningen Bålstabladet och vår halvsidesannons

Aktuellt!

Här syns annonser som publiceras i tidningen Mitti Bålsta varje vecka, samt nyheter om aktuella program och verksamheter i Håbo pastorat. På startsidan finns pastoratets kalender.

Podcast - Nådens år

Ett spännande samtal om kommande söndags bibeltexter. Nytt avsnitt varje måndag.

Digital andakt

Här publiceras en ny digital andakt varje tisdag kl. 18.00.

Mikrofon med textskylt som det står veckans fråga på.

Talkshow - Veckans fråga

Vad är en diakon? Varför firar vi jul? Varför är dopklänningen lång? Nytt avsnitt på fredagar.

Trött kvinna lutar sig tillbaka och tittar på ett barn.

Tankar inför helgen – präster funderar utifrån söndagens texter

"Guds rike känns inte som det riktigt är i närheten, ärligt talat. Särskilt inte om det kräver en motinsats av mig. Att jag ska hålla mig alert, uthållig och frimodig." Läs Tankar inför helgen med prästen Maria Birgitta Agstam Häggkvist.

En man sitter i bilen med händerna knäppta på ratten.

Sök din tro

I Svenska kyrkan finns plats för dig som är nyfiken på kristen tro. För dig som vill göra andliga upptäckter och undrar över livet som kristen.

Dopbevis. Fadderbrev. Vigselbevis

Dop. Konfirmation. Bröllop/Vigsel. Begravning

Information och kontakt för livets stora händelser. Bokning av kyrka/lokal för dopkalas, mottagning eller minnesstund.

Brustet hjärta

Samtal och stöd

Kontakta gärna oss när du vill samtala med en präst eller en diakon. Du behöver inte vara kristen eller vara medlem i Svenska kyrkan och det kostar ingenting.

Musik & Kör

I Håbo pastorat finns många körer, både för barn och vuxna. Kanske finns det någon kör som passar dig? Här ordnas också konserter, allt från orgelkonserter till konserter med olika orkestrar och körer.

Förälder med bebis. Barnverksamhet. Glädje

Barn & Unga

Upptäck, lek & lär med oss! Vi vill vara en plats där barn och vuxna kan mötas, utvecklas, leka, skapa, sjunga och bara få vara.

Vuxna fikar.

Vuxen

Mötesplatser kan se olika ut. Syförening. Bibelsamtal. Verksamhet på finska. Körer. Konserter m.m.

Församlingstidningen Kyrkhälsning

Håbo pastorats församlingstidning Kyrkhälsning är sedan januari 2022 digital. Detta för att dels öka tillgängligheten men även för att minska påverkan på miljö och för att den tryckta tidningen kostade för mycket i jämförelse med hur många pastoratsbor vi nådde.

Samarbete med Sensus

Håbo pastorat samarbetar med Sensus studieförbund. Det ger större möjligheter att erbjuda bildningsverksamhet och fördjupning samt kulturupplevelser och olika evenemang.

Övergrans kyrka

Kyrkor & Församlingshem

I över 800 år har de stått där, våra fantastiska kyrkor. De står där för oss alla. I anslutning till våra fem medeltida kyrkor finns församlingshemmen. Vi har ett kapell i Yttergran och den moderna Magdalenakyrkan inne i Kyrkcentrum i Bålsta. I Skokloster finns också Flasta kyrkoruin.

Yttergrans kyrkogård. Håbo pastorat

Kyrkogårdar

Håbo pastorat ansvarar för fem kyrkogårdar. De ligger vid kyrkorna i Kalmar, Yttergran, Övergran, Häggeby och Skokloster.

Välkommen att bli medlem!

Håbo pastorat består av Kalmar-Yttergrans, Övergrans, Häggeby och Skoklosters församlingar

EXPEDITION

Telefonväxel i Uppsala
0171-46 80 20 öppen måndag - fredag kl. 8.00 - 16.00.
PASTORSEXPEDITION/RECEPTIONEN I KYRKCENTRUM, BÅLSTA
Telefon 0171-46 80 21
Öppen mån - fre kl. 9.00-12.00
Besöksadress
Västerhagsvägen 15 i Bålsta
Postadress Box 194, 746 24 Bålsta
E-post overgran.pastorat@svenskakyrkan.se
Kyrktaxi bokas senast fredag kl. 11.00.

Kyrkcentrum

I händelse av kris eller allvarlig händelse

Samlingsplats är Kyrkcentrum, Västerhagsvägen 15 i Bålsta