Solnedgång vid Kalmarsand
Foto: Roger Recarey Törnlöw

Håbo pastorat

Håbo pastorat består av Kalmar-Yttergrans, Övergrans, Häggeby och Skoklosters församlingar. Det ligger mellan Stockholm och Enköping, centralort är Bålsta. Expedition finns i Kyrkcentrum, Västerhagsvägen 15. Välkommen i glädje och sorg genom hela livet!

Lokaltidningen Bålstabladet och vår halvsidesannons

Aktuellt!

Här syns annonser som tidigare publicerades i tidningen Mitti Bålsta varje vecka, samt nyheter om aktuella program och verksamheter i Håbo pastorat. På startsidan finns pastoratets kalender.

Nyhetsbrev

Fr o m 1 juli, då tidningen Mitti Bålsta upphörde att ges ut, finns vår annons inte längre i någon tidning. Men du kan fortfarande få information om våra gudstjänster och verksamheter på många sätt.

Kyrkogårdsförvaltningen står inte bakom brev där företag efterfrågar gravrättsinnehavare

Just nu får vi in frågor gällande ett utskick där ett privat företag vill ha uppgifter om vem som ska vara gravrättsinnehavare till en viss grav. Dessa utskick kommer inte från kyrkogårdsförvaltningen. 

Podcast - Nådens år

Ett spännande samtal om kommande söndags bibeltexter. Nytt avsnitt varje måndag.

Digital andakt

Här publiceras en ny digital andakt varje tisdag kl. 18.00.

Kyrkans Begravningsbyrå i Håbo

Kyrkans Begravningsbyrå hjälper till med allt som rör begravningar och kan förmedla kontakt med präst eller diakon i Håbo pastorat som snabbt tar kontakt med dig som anhörig. Vi ordnar även borgerliga begravningar och begravningar i annan ordning.

En liten sten i jorden med texten Här vilar spindeln och ett litet kors av små pinnar.

Tankar inför helgen – präster funderar utifrån söndagens texter

"Och är det verkligen så enkelt? När man dör kommer man till himlen och får träffa Jesus? Den som läst lite teologi vet att det är en snårig och mångfacetterad del av tron. " Läs tankar inför helgen av prästen Charlotte Frycklund.

En man sitter i bilen med händerna knäppta på ratten.

Sök din tro

I Svenska kyrkan finns plats för dig som är nyfiken på kristen tro. För dig som vill göra andliga upptäckter och undrar över livet som kristen.

Dopbevis. Fadderbrev. Vigselbevis

Dop. Konfirmation. Bröllop/Vigsel. Begravning

Information och kontakt för livets stora händelser. Bokning av kyrka/lokal för dopkalas, mottagning eller minnesstund.

Brustet hjärta

Samtal och stöd

Kontakta gärna oss när du vill samtala med en präst eller en diakon. Du behöver inte vara kristen eller vara medlem i Svenska kyrkan och det kostar ingenting.

Musik & Kör

I Håbo pastorat finns många körer, både för barn och vuxna. Kanske finns det någon kör som passar dig? Här ordnas också konserter, allt från orgelkonserter till konserter med olika orkestrar och körer.

Förälder med bebis. Barnverksamhet. Glädje

Barn & Unga

Upptäck, lek & lär med oss! Vi vill vara en plats där barn och vuxna kan mötas, utvecklas, leka, skapa, sjunga och bara få vara.

Vuxna fikar.

Vuxen

Mötesplatser kan se olika ut. Syförening. Bibelsamtal. Verksamhet på finska. Körer. Konserter m.m.

Församlingstidningen Kyrkhälsning

Håbo pastorats församlingstidning Kyrkhälsning är sedan januari 2022 digital. Detta för att dels öka tillgängligheten men även för att minska påverkan på miljö och för att den tryckta tidningen kostade för mycket i jämförelse med hur många pastoratsbor vi nådde.

Samarbete med Sensus

Håbo pastorat samarbetar med Sensus studieförbund. Det ger större möjligheter att erbjuda bildningsverksamhet och fördjupning samt kulturupplevelser och olika evenemang.

Övergrans kyrka

Kyrkor & Församlingshem

I över 800 år har de stått där, våra fantastiska kyrkor. De står där för oss alla. I anslutning till våra fem medeltida kyrkor finns församlingshemmen. Vi har ett kapell i Yttergran och den moderna Magdalenakyrkan inne i Kyrkcentrum i Bålsta. I Skokloster finns också Flasta kyrkoruin.

Yttergrans kyrkogård. Håbo pastorat

Kyrkogårdar

Håbo pastorat ansvarar för fem kyrkogårdar. De ligger vid kyrkorna i Kalmar, Yttergran, Övergran, Häggeby och Skokloster.

Välkommen att bli medlem!

Håbo pastorat består av Kalmar-Yttergrans, Övergrans, Häggeby och Skoklosters församlingar

EXPEDITION

Telefonväxel i Uppsala
0171-46 80 20 öppen måndag - fredag kl. 8-16
PASTORSEXPEDITION/RECEPTIONEN I KYRKCENTRUM, BÅLSTA
Öppen mån-tis 9-12, ons 13-15, tors-fre 9-12
Besöksadress Västerhagsvägen 15 i Bålsta
Postadress Box 194, 746 24 Bålsta
E-post overgran.pastorat@svenskakyrkan.se
Kyrktaxi bokas senast fredag kl. 11.00.

Kyrkcentrum

I händelse av kris eller allvarlig händelse

Samlingsplats är Kyrkcentrum, Västerhagsvägen 15 i Bålsta