Foto: Sofi Sandström

Håbo pastorat

Håbo pastorat består av Kalmar-Yttergrans, Övergrans, Häggeby och Skoklosters församlingar. Det ligger mellan Stockholm och Enköping, centralort är Bålsta. Expedition finns i Kyrkcentrum, Västerhagsvägen 15. Välkommen i glädje och sorg genom hela livet!

EXPEDITION

Telefonväxel i Uppsala
0171-46 80 20 öppen måndag - fredag kl. 08.00 - 16.00.
PASTORSEXPEDITION/RECEPTIONEN I KYRKCENTRUM, BÅLSTA
Telefon 0171-46 80 21
Öppen måndag - fredag kl.09.00 - 12.00 och kl.13.00 - 15.00.
Besöksadress
Västerhagsvägen 15 i Bålsta
Postadress Box 194, 746 24 Bålsta
E-post overgran.pastorat@svenskakyrkan.se
Kyrktaxi bokas senast fredag kl. 11.00.