Foto: Kristin Lidell /Ikon

Kyrka - Skola

En resurs att räkna med. Svenska kyrkan i Håbo vill vara en resurs för barn, ungdomar och personal inom skolan - som samtalspartner, traditionsbärare och kunskapsförmedlare.

Om Kyrka - Skola

Kyrkans aktiviteter i skolan är icke konfessionella i den meningen att det inte förekommer religiösa inslag som bön, välsignelse, predikan eller annan form av förkunnelse i undervisningen. Målet med verksamheten är att vara saklig och allsidig.

Alla aktiviteter grundar sig i Lgr 11, främst läroplanen för religion, samt FN:s Barnkonvention.

Gemensam dialog

Vi har ett gott samarbete med många förskolor och skolor i Håbo kommun. Här får ni en överblick över det vi erbjuder skolor idag och som vi tillsammans kan arbeta kring. Vi erbjuder en mängd aktiviteter, som kan ske såväl i våra kyrkor som ute på er skola.

Skolteamet

Vårt skolteam har flera olika kompetenser - församlingspedagog, fritidsledare, diakon och präst. Kontaktperson är Monica Bunnå, församlingspedagog. Kontaktuppgifter finner du längst ner här på sidan.

Har ni önskemål och funderingar kring andra teman, kontakta gärna oss..

Skolavslutningar

Vi har gärna ett samarbete med er när det gäller skolavslutningar.

Krishantering

Minnesstunder och stöd för personal och elever vid krissituationer.

Glad pojke med mörkt hår

Förskolor. F-klass till - åk 3

Julvisning. Påskvisning. Bibelutdelning. Julvandring. Noas ark. Skola förr i tiden. Påskvandring. Riddarskola.

Glada skolungdomar

Årskurs 4-6

Bibeläventyret Gamla testamentet. Bibeläventyret Nya testamentet. Allhelgonavandring.

Pojke och flicka vid bord i en skola, elever bakom

Årskurs 7-9

Drälla på skolorna. Tjej/killgrupper (kan erbjudas andra årskurser vid behov). Tecken i tiden. Konfirmation.