Foto: Gerry_Andersson

Lekkyrkan på Västerhagsvägen

Sommaren 2017 byggdes en lekkyrka av frivilliga utanför Magdalenakyrkan.

Historien om lekkyrkans tillkomst

År 2015 startades en ny verksamhet i Håbo pastorat – sommaröppet. Behovet av att ha kyrkan öppen under sommarveckorna var stort. Inför första sommaröppet engagerade sig ett antal församlingsbor och anställda för att iordningställa utemiljön vid Magdalenakyrkan. Fem bord och tio bänkar byggdes.

Inför sommaröppet 2016 byggdes fem blom- och örtagårdsbänkar för att försörja verksamhetens behov av både blommor, för utsmyckning, och örter för t ex marinaderna till de grillaftnar som inleder och avslutar sommaröppet.

Inför sommaröppet 2017 diskuterades vad som skulle bli det årets projekt. Vi var alla överens om att det var dags att bygga en lekkyrka. Vi var medvetna om att det skulle kräva ett stort engagemang för att kunna genomföra projektet.

Utan vare sig ritningar eller någon fastställd budget startade bygget vid midsommartid med att införskaffa reglarna till lekkyrkans grund. Därefter grävdes det för plintar som reglarna skulle vila på. Det var reglarnas längder som fick avgöra storleken på lekkyrkan. En hörnsten placerades som stöd till bygget.

När grunden väl var lagd samlades vi för att diskutera lekkyrkans utseende. Vi var överens om att alla vinklar skulle ha samma form (45 grader).

Efter det att varje moment var genomfört samlades vi för att diskutera nästa steg i processen. Det var många besökare som kom med idéer om hur lekkyrkan slutligen skulle se ut.

Steg för steg tog lekkyrka form. Mycket av det material som användes skänktes av församlingsbor och anställda. Det var takbeklädnad, fönster, beslag, spik och mycket annat.

När själva byggnaden var klar skulle den inredas. Återigen skänktes olika saker för att ge lekkyrkan inte bara ett utseende utan också en funktion.

Kom gärna till lekkyrkan, vandra den korta men vackert stenbelagda gången och upptäck alla detaljerna: den sovande ängeln på en av takstolarna, Noas ark, skattkistan, altartavlan som består av massor av målningar som både barn och vuxna har gjort och mycket mer.

Lekkyrkan invigdes av kyrkoherden i september 2017. En plats för lek och stillhet.

Under sommaröppet 2018 och 2019 har barn, såväl stora som små, målat på tyger som ska komplettera lekkyrkan med liturgiska klädnader.

Text: Gerry Andersson