Kalmar kyrka
Foto: Sofi Sandström

Kalmar kyrka & Kalmar kyrkskola

Kalmar kyrkväg 16 & 17

Här finns Kalmar kyrka och i närheten församlingshemmet Kalmar kyrkskola

Kalmar kyrka ligger väster om den stora Kalmarviken, som ända sedan forntiden varit en viktig farled i Mälaren. Då kyrkan byggdes, gick vattnet högre upp än nu, så att den låg helt nära sjön.

Kyrkan är uppförd i slutet av 1100-talet av gråsten med tegel i omfattningar och valv samt med spritputsade yttermurar. Ett parti av långhusets västra del står kvar från denna tid. 

Den har byggts till under årens lopp till sitt nuvarande yttre utseende som är från 1830. Sedan dess har underhåll och smärre förändringar utförts som gjort kyrkan anpassad till församlingsbornas behov och önskemål.

Kyrkans inre har kalkmålningar utförda år 1485 på valv och väggar som idag endast består av mer eller mindre tydliga fragment.

De viktigaste och mest säregna inventarierna är dopfunten, fyra stycken medeltida träskulpturer, sakramentskåp i ek och en kalk med patén (för nattvardsbrödet) i silver.

Kyrkan omges av den ursprungliga kyrkogården och en ny kyrkogård som anlades på 1970-talet. På marken vid kyrkan ligger även en kyrkstuga, en ”fattig- eller undantagsstuga”, som idag används som personalutrymme, samt en kyrkskola.

I Kalmar kyrka får det vistas max 100 personer samtidigt.

Det finns en kyrkobeskrivning från 2006. Den kan man köpa i kyrkan och i Magdalenakyrkan, Västerhagsvägen 15 i Bålsta.

Orgeln i Kalmar kyrka

Byggd 1973, av Åkerman & Lund Orgelbyggeri.

Kalmar kyrkskola

Kalmar kyrkskola
Kalmar kyrkskola Foto: Sofi Sandström

Här får det vistas 50 personer samtidigt.

För bokning av kyrkskolan, kontakta Marianne Toikkanen.
Se kontaktuppgifter här nedan.

 • Marianne Toikkanen

  Marianne Toikkanen

  Håbo pastorat

  Assistent

  Mer om Marianne Toikkanen

  Förvaltningsassistent som arbetar med bokning av dop, vigsel, välsignelse, begravning, dopkalas, minnesstund och möten i församlingshemmen. Telefontid måndag- torsdag kl. 09-12, 13-15, fredag kl. 09-12