Händer med olika hudfärg
Foto: Malin Wrigstad/IKON

Välkommen med som ideell!

Önskan att hjälpa andra är stor. Flera verksamheter träffas och har trevligt tillsammans och ett av målen är att samla in pengar till olika behövande ändamål. Vi tar också emot kläder till behövande och några gånger per år har vi loppis.

Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu...

Psalm 791