Foto: Kevin Lembke

Pastoratets orglar

Här under kan du hitta information och ljudexempel om orglarna i Håbo pastorats alla kyrkor.

Här under kan du hitta information och ljudexempel om orglarna i Håbo pastorats alla kyrkor.

Vi har flera äldre orglar av mycket stort kulturhistoriskt värde. Orgeln är det instrument som har haft mest betydelse för musiken kyrkan.

Varje år bjuder vi på flertalet orgelkonserter i vårt pastorat, återkommande i Skokloster är framförallt under Nationaldagen samt eventet ”Orgelrace” under september månad.