Foto: Magnus Aronsson/IKON

Förtroendevald

Att vara förtroendevald betyder att en valts till ett uppdrag. En har fått ett förtroende från medlemmarna genom val, som äger rum vart fjärde år.

Sveriges riksdag har bestämt att alla församlingars grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska leva i tro på Jesus Kristus och en kristen gemenskap.

De personer som är förtroendevalda har ett genuint engagemang för Håbo pastorat och församlingarnas uppdrag. De gör sitt bästa för att ta kloka och genomtänkta beslut så att det ska finnas resurser och utrymme för de olika verksamheterna.

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation. Det betyder att alla som är medlemmar i kyrkan också har möjlighet att påverka sin församling genom val. Alla som har fyllt 16 år har rösträtt och den som är döpt och som fyllt 18 år har rätt att ställa upp till val.

Mellan valen, som är vart fjärde år, går det bra att kontakta de förtroendevalda med frågor eller förslag. Se kontaktuppgifter i högerspalten.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Håbo pastorat och beslutar i principiella ärenden av större vikt, bland annat om:

· Mål och riktlinjer för verksamheten

· Budget, kyrkoavgiften och andra större ekonomiska frågor

· Val av kyrkoråd och församlingsråd

Kyrkofullmäktiges sammanträden är öppna, välkommen till dessa möten.
Om du vill veta när Kyrkofullmäktigesammanträdena äger rum, kan du söka på ”Kyrkofullmäktige” i kalendern på startsidan. Till höger strax ovanför kalendern finns ett förstoringsglas. Klicka på det och skriv in sökordet. (Klicka här för att komma till startsidan)

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse och utses av kyrkofullmäktige. Kyrkorådets uppgift är att tillsammans med kyrkoherden ansvara för att pastoratets grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet har även till uppgift att leda och samordna pastoratets förvaltning och ha hand om ekonomiförvaltning, att vara arbetsgivare för de anställda samt att vara huvudman för begravningsverksamheten. Kyrkorådets sammanträden är inte offentliga, däremot är protokollen offentliga och finns tillgängliga på pastorsexpeditionen.

Kallelser

Kallelser till Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, utskott och Församlingsråd skickas till respektive ledamöter per e-post eller brev.

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i Håbo pastorat

Här finner du kontaktuppgifter till Kyrkofullmäktige, Kyrkorådet, Utskotten, Valnämnden och Församlingsråden

Protokoll

Här kan du läsa protokoll från Kyrkorådet, Kyrkofullmäktige, Berednings- och personalutskottet, Fastighetsutskottet och de olika Församlingsråden.

Kyrkoval 2021 - Valresultatet

Årets kyrkoval är över och det preliminära valresultatet har kommit.