Om kollekt. Vad är det?

Under gudstjänsten på söndagar tar vi upp kollekt, den som vill ger av sina egna pengar till olika förutbestämda ändamål.

Vad är kollekt? 
Kollekt betyder samla in. Kollekten är en handling i gudstjänsten, där vi ger pengar till ett utvalt ändamål. Det är en solidaritetshandling, där vi delar med oss av det vi har till andra. Till kollekten bidrar var och en efter sin förmåga.

Kollekter på olika nivåer
Vi samlar in kollekt vid varje söndagsgudstjänst. Vissa kollekter är gemensamma för hela Svenska kyrkan (rikskollekt). Det betyder att kollekten i samtliga kyrkor inom Svenska kyrkan går till samma ändamål.

Ibland går kollekten till ett regionalt ändamål, då är ändamålet gemensamt för alla kyrkor i Uppsala stift (stiftskollekt).

Övriga söndagar kan församlingen själv bestämma vilka organisationer som ska få pengarna (församlingskollekt). I Håbo pastorat har vi fyra församlingar. Det är församlingsråden i varje församling som beslutar kollektändamålet.

När får jag reda på var kollekten går?
Under gudstjänsten meddelas vad är där för slags kollekt och till vilket ändamål det skall gå till.  Det kan vara prästen eller kyrkvärden som berättar detta under gudtjänsten.

Du ger pengar i from av kontanter eller via appen Swish med mobiltelefonen
Du kan ge pengar i form av kontanter. Du kan också välja att betala in via Swish. Betalar du med Swish är det viktigt är att du gör det så snart som möjligt, eftersom det kan vara ett annat kollektändamål nästa gång. Du kan också skriva datum för gudstjänsten i appen.

 

swish-konton i håbo pastorat

  • Kalmar kyrka. Nr 123 137 07 90
  • Yttergrans kyrka. Nr 123 454 90 28
  • Övergrans kyrka. Nr 123 032 12 65
  • Magdalenakyrkan Nr 123 351 40 80
  • Skoklosters kyrka Nr 123 218 42 16

Tack för din gåva!