Kyrkcentrum
Foto: Sofi Sandström

I händelse av kris eller allvarlig händelse

Samlingsplats är Kyrkcentrum, Västerhagsvägen 15 i Bålsta

SAMLINGSPLATS ÄR KYRKCENTRUM, VÄSTERHAGSVÄGEN 15, BÅLSTA

Håbo kommuns hemsida

 

KONTAKTPERSON I HÅBO PASTORAT