Förälder med bebis. Barnverksamhet. Glädje
Foto: Magnus Aronson/IKON

Barn & Unga

Upptäck, lek & lär med oss! Vi vill vara en plats där barn och vuxna kan mötas, utvecklas, leka, skapa, sjunga och bara få vara.

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.

Markusevangeliet 10:14-16

Här hittar du alla våra verksamheter för barn och unga. Våra barn- och ungdomsverksamheter finns i Bålsta, Frösundavik, Häggeby och och Skokloster.
Hör gärna av dig med tips, önskemål och respons.

I Kyrkoordningen står att läsa ...barnen intar en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet.

Välkommen!

Arbetsledare för Barn- och ungdomsverksamheten

Monica Bunnå

Monica Bunnå

Håbo pastorat

Församlingspedagog - Arbetsledare