Foto: Jenny Nordström

Vuxenkörer

I Håbo pastorat finns det körer för alla åldrar och av olika svårighetsgrad.

Körerna medverkar framförallt vid högmässorna på söndagarna, men framträder också ibland på konserter och i andra sammanhang. Körernas medverkan vid gudstjänsterna är omistliga och mycket uppskattade av församlingsborna.

På grund av rådande läge så är alla våra körer pausade tillsvidare.