Foto: Stefan Leonardsson /Ikon

Suomeksi - På finska

Tästä voit lukea meidän suomenkielisestä toiminnasta, kuten hartaushetkistä, Jumalanpalveluksista, messuista ja kuorosta mm

Här kan du läsa om våra träffverksamhet, andakter, gudstjänster och kör på finska.