Samarbete med Sensus

Håbo pastorat samarbetar med Sensus studieförbund. Det ger större möjligheter att erbjuda bildningsverksamhet och fördjupning samt kulturupplevelser och olika evenemang.

Håbo pastorat samarbetar med Sensus studieförbund för att ha större möjligheter att kunna arrangera olika sorters verksamheter. Både inom utbildning och kultur.

Mer om Sensus

Sensus studieförbund är en del av folkbildningen och verkar utifrån såväl medlemsorganisationernas uppdrag som ett samhällsuppdrag. Sensus som organisation bygger på en helhetssyn som utgår från en kristen värdegrund. Sensus verksamhet utgår från demokratiska värderingar och respekt för den enskilda människan. Sensus är partipolitiskt obundet.

www.sensus.se