Hembakat till försäljning till förmån för Fastekampanjen 2016.
Foto: Sofi Sandström

Internationella gruppen

Vi är en grupp frivilliga som arbetar med olika aktiviteter under året. Målet är att samla in pengar till välgörande ändamål och nationella kampanjer.

Gruppen består av valda ombud från våra församlingar i Håbo pastorat.

Vår uppgift är att samordna, planera och genomföra församlingens internationella arbete. Att ansvara för församlingens insamlingsprojekt genom att anordna aktiviteter bl.a. kring jul och fastekampanjerna.

Är du intresserad av att vara med? Hör av dig till: