Foto: Gustav Hellsing/IKON

Olika sätt att begravas på -gravskick

Minneslund, askgravlund. askgravplats eller gravplats. Rätten till en gravplats kallas för gravrätt.

Minneslund

Alla kyrkogårdar i Håbo pastorat.
Askan efter den avlidne grävs ned anonymt. De efterlevande har en plats att gå till utan att känna krav på skötsel och tillsyn. Anhöriga har inte rätt att närvara vid gravsättning. Blommor och gravljus får placeras på en gemensam angiven plats. Ingen kostnad för gravplats. Detta bokas hos begravningsbyrån i samband med mötet med byrån inför begravning. Anhöriga får ett minnesblad.

Askgravlund

Kalmar kyrkogård.
Minnesträd med löv i mässing eller aluminium som graveras med den avlidnes namn, födelseår och dödsdatum. Det finns plats för maka/make/livspartner på andra sidan lövet. Engångsbelopp till en kostnad av 885:- för 25 år. Ny gravsättning med ytterligare inskription på samma löv kostar 550:-. Då  förlängs gravrättstiden med 25 år från senaste gravsättning. Anhöriga har inte rätt att närvara vid gravsättning. Blommor och gravljus får placeras på gemensam angiven plats. Detta bokas hos begravningsbyrån i samband med mötet med byrån inför begravning. Ingen förlängning av gravrätten efter 25 år. Anhöriga får ett minnesblad.

 

Askgravplats

Yttergrans kyrkogård.

Ett alternativ till Minneslund, för dem som önskar en skötselfri gravplats, men som inte är anonym. Den avlidnes namn graveras in på den gemensamma stenen. Det finns plats för två stycken askor, maka/make eller annan anhörig. Anhöriga har rätt att vara närvarande vid gravsättning. Blommor och gravljus får placeras på gemensam angiven plats. Vid andra gravsättningen på gravplatsen förlängs gravrätten med 25 år från den senaste gravsättningen samt en kostnad för ingravering. Engångskostnad är 12 400 kr. Detta bokas hos begravningsbyrån i samband med mötet med byrån inför begravning. Gravrätten kan förlängas efter 25 år. Gravrätt – gravbrev. Gravrättstid är 25 år.

Gravplats - gravsten

Alla kyrkogårdar i Håbo pastorat.

Gravrättstid är 25 år. Den kan förlängas ytterligare 25 år med en engångskostnad på 1 080 kr. Skötsel kan beställas. Ingen kostnad för gravplats. Anhöriga får ett gravbrev.

Kyrkogårdarna finns i anslutning till kyrkorna
Kalmar kyrka, Yttergrans kyrka, Övergrans kyrka,
Häggeby kyrka och Skoklosters kyrka.