Man med ett upplyft nydöpt barn. Prästen lägger sin hand på barnet.
Foto: Martin Runeborg

Dop

Dopet är en högtid som är förknippad med glädje. Det är en fest då vi firar och gläds över att en människa blir del av ett sammanhang. Dopet är en högtid när vi får säga välkommen - välkommen till jorden, välkommen in i familjen och släkten, välkommen in i gudsgemenskapen och den världsvida kyrkan.

Dopet är en gåva -utan motprestation


Dop för alla åldrar
I Svenska kyrkan döps man oftast som barn, men det finns ingen övre åldersgräns.

Vid barndop är det föräldrarnas val att barnen blir döpta. När barnet blir större kan hon eller han själv ta ställning till kyrkan och kristen tro. Konfirmationen kan vara ett sådant tillfälle när man får fundera kring sin tro tillsammans med andra.

De flesta föräldrar vill kanske ge sitt barn en känsla av sammanhang. Dopet är ett sätt att ge en sådan tillhörighet. Dopet kan också vara ett sätt att visa på den egna traditionen: så här gör vi i vår släkt – vi hör ihop. Dopet är en inbjudan att vara med i en världsvid gemenskap, kyrkan.

När man döps som vuxen har man en tid innan dopet träffat en präst och samtalat om kristen tro. För den vuxne kan dopet vara ett sätt att markera för sig själv och andra att man vill fortsätta att söka och leva som kristen. Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan.

Ett dop kan ske i kyrkan, hemma eller utomhus, i ett kapell eller i en sjö, enskilt eller tillsammans med många, genom att man stiger ned i vatten eller genom att vatten öses över huvudet.

I Bibeln berättas det om att det i begynnelsen skapades liv ur vatten. Så är det också med en människa. Hon tillbringar tiden fram till sin födelse i vatten. Dopets vatten är livets vatten och en symbol för livet som vi föds till – och för det eviga livet.

Ett barn får inte sitt namn i samband med dopet, men i dopet nämns namnet tillsammans med Guds namn. Dopet bekräftar att den som döps hör ihop med Gud.

Dopet sker vid en dopgudstjänst. Som alla gudstjänster är den offentlig. Men vi annonserar inte våra dopgudstjänster.

Tider för dop

Lördagar
Magdalenakyrkan i Bålsta, Kalmar kyrka, Yttergrans kyrka, Yttergrans kapell, Övergrans kyrka, Häggeby kyrka och Skoklosters kyrka.

planera dopet

 • Var och hur? Dopet kan ske i en separat dopgudstjänst eller i församlingens gemensamma gudstjänst.
 • Boka tid för dop. Kontakta oss i god tid för att boka. Det går bra att döpas i en annan församling än den man tillhör. Att döpas kostar inget.
 • Klädsel. Dopklänning finns att låna. Barnet kan också döpas i vanliga kläder.
 • Boka lokal för dopkalas Vill ni ha dopkalas efteråt så har vi församlingshem att låna. Det kostar ingenting.
 • Fadder – en vuxen med ett särskilt ansvar för barnet. En fadder ska vara döpt och ”villig att dela barnets kristna uppfostran”. Förr kallades faddern för ”gudmor/gudfar”.
 • Dopsamtal. I god tid innan dopet blir ni kontaktade av prästen för ett dopsamtal. Där finns utrymme både för praktiska frågor och samtal om dopets innebörd.
 • Välj musik. Prästen eller kyrkomusikern kan tipsa om psalmer och annan musik Kanske vet du någon som kan sjunga vid dopet?

dopets symboler

 • Dopljuset Vid dopet får barnet ett dopljus. Ett levande ljus kan få oss att känna värme, närhet och trygghet. Dopljuset är en påminnelse om Jesus som sa: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus”.
 • Dopvattnet Vatten är en symbol för livet och en levande Gud, eftersom vatten är en förutsättning för allt liv. I dopet ber prästen över barnet och vattnet och gjuter dopvattnet tre gånger över huvudet med orden jag döper dig, i Faderns, Sonens och den helige Andens namn.
 • Dopklänningen är lång för att barnet ska kunna växa i den, växa i tro. En konfirmand bär oftast en vit kåpa som en symbol för att den döpte har växt och själv kan ta ställning till dopets innebörd och konsekvenser.
 • Marianne Toikkanen

  Marianne Toikkanen

  Håbo pastorat

  Assistent

  Mer om Marianne Toikkanen

  Förvaltningsassistent som arbetar med bokning av dop, vigsel, välsignelse, begravning, dopkalas, minnesstund och möten i församlingshemmen. Telefontid måndag- torsdag kl. 09-12, 13-15, fredag kl. 09-12

Mammor med sina barn tänder ljus i ljubäraren i kyrkan

Att minnas dopdagen

Att uppmärksamma årsdagen kan vara ett sätt att påminna sitt barn eller sig själv om dopets gåva. Ett sätt kan vara att tända dopljuset igen och titta på minnen från dopet, att besöka kyrkan där dopet ägde rum, titta på dopfunten och tända ljus i ljusbäraren. Att bjuda in fadder/faddrar och på detta sätt fira dopdagen är också ett naturligt sätt att hjälpa dem att minnas sitt fadderskap. Du som är fadder kan skicka ett kort eller ringa den döpte på årsdagarna eller kanske själv bjuda hem den döpte med familj för att fira. När dopljuset har brunnit ut eller om ni har tappat bort det är det bara och komma till oss så får ni ett nytt, det kostar ingenting.

Liten flicka ber aftonbön

Be aftonbön

Många föräldrar väljer att be aftonbön tillsammans med sina barn. Aftonbönen kan vara ett lugnt sätt att avsluta dagen tillsammans, att lägga det som varit och det som kommer i Guds händer. -Bönen- Gud som haver barnen kär se till mig som liten är vart jag mig i världen vänder står min lycka i Guds händer Lyckan kommer lyckan går Du förbliver Fader vår. Svenska psalmboken 193