Yttergrans kyrka
Foto: Sofi Sandström

Yttergrans kyrka & Församlingshem

Yttergrans kyrkväg 1

Här finns Yttergrans kyrka, kapell och församlingshem

På åsen ett par kilometer norr om Bålsta samhälle ligger Yttergrans kyrka. Den är byggd på 1100-talet. Relativt nyrenoverad och Uppsala stifts minsta kyrka. Muralmålningarna är utförda av Albertus Pictor, troligen i början av 1480-talet. 

Kyrkan, som troligtvis började byggas under andra hälften av 1100-talet är pastoratets och även ärkestiftets minsta kyrka. Från början var den ännu mindre än idag. Varför man förmodar att den först uppfördes som en gårdskyrka. Det finns en sägen som berättar att två förnäma systrar på Ekilla gård lät bygga kyrkan. Om det är sant eller ej vet vi inte.

Muralmålningarna är en av de största sevärdheterna i kyrkan, utförda av Albertus Pictor, troligen i början av 1480-talet. En av målningarna föreställer ärkebiskop Jakob Ulfsson knäböjande vid sidan av sin vapensköld. Andra sevärdheter är ett altarskåp med fem stående helgon från omkring år 1470-1480, en oljemålning från år 1777 som utgör altarprydnad föreställande Kristus på korset. Altartavlan utgör samtidigt framsidan till predikstolen som på detta vis har en mycket speciell placering rakt ovanför altaret.

Intill kyrkan finns dels en klockstapel uppförd år 1766 samt ett kapell uppfört år 1954 för bl.a. begravningar då kyrkan är alldeles för liten för detta ändamål.

Det finns även ett församlingshem i anslutning till kyrkan. Detta utnyttjas mycket och ofta till dop- och begravningskaffen m.m.

I Yttergrans kyrka får det vistas max 50 personer samtidigt.

Bokning av guidning i kyrkan görs hos Marianne Toikkanen. Se kontaktuppgifter nedan.

Orgeln i Yttergrans kyrka

Byggd 1776, av Jonas Ekengren.

Yttergrans församlingshem

Yttergrans församligshem
Yttergrans församlingshem. Foto: Sofi Sandström

Här får det vistas max 70 personer samtidigt.

  • Marianne Toikkanen

    Marianne Toikkanen

    Håbo pastorat

    Mer om Marianne Toikkanen

    Förvaltningsassistent som arbetar med bokning av dop, vigsel, välsignelse, begravning, dopkalas, minnesstund och möten i församlingshemmen. Telefontid måndag- torsdag kl. 09-12, 13-15, fredag kl. 09-12