Moget par som gifter sig utomhus.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Bröllop/Vigsel/Välsignelse

När man funnit sin livskamrat och vill leva tillsammans kommer också viljan att bekräfta det. Det är något alldeles speciellt att lova varandra att hålla ihop alla dagar, inför Gud, släkt och vänner.

Bröllop är ett minne för livet, främst för de som gifter sig, men ofta också för gäster. Vid en kyrklig vigsel sätter man in kärleken till varandra i ett större sammanhang. Ofta planeras ett bröllop långt i förväg, men det måste inte alls vara stort och påkostat.

Vigselgudstjänsten med präst, vaktmästare, kyrka och musiker kostar ingenting, eftersom kostnaderna för vigseln finansieras genom medlemsavgiften. Förutom brudparet behövs bara prästen och två vittnen för att vigseln ska bli juridiskt giltig.

Gemenskapen med varandra finns förankrad i vigsellöftena och ringen är det synliga tecknet. I Bibeln talas det om att kärlekens hemlighet ligger i att den är givande. Vigselritualens inledningsord lyder: ”Äktenskapet är en Guds gåva...
till människors hjälp och glädje.”

Tro, hopp och kärlek
Kärleken är tålmodig och god.
Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst.
Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp,
den vill ingen något ont.
Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen.
Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.
Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.
(1 Kor 13:4-7, 13)

Sedan den 1 november 2009 kan både en- och tvåkönade par ingå äktenskap i Svenska kyrkan. Orden äkta makar eller man och hustru kan användas i ritualen.

Bröllopet/vigseln/välsignelsen kan ske i kyrkan, i trädgården eller hemma. 
Prata med oss om dina önskemål.

Mer tips, inspiration och idéer från Svenska kyrkans nationella hemsida

planera bröllop/vigsel

 • Bröllop/vigsel är en gudstjänst. Den är som alla gudstjänster offentlig, men vi annonserar inte ut den. Det finns en särskild ordning för Svenska kyrkans vigselakt men vi är lyhörda för era önskemål.
 • Boka tid och plats i god tid. Efter att ni har bokat tid för vigsel får ni en bokningsbekräftelse med uppgifter om vilken präst som kommer att viga er.
 • Boka lokal för mottagning efteråt. Vi har församlingshem vid alla våra kyrkor. Ni kan även vara i Magdalenakyrkan Kyrkcentrum som har sitt kyrktorg inomhus.
 • Vigselsamtal. Prästen tar kontakt med er i god tid för ett vigselsamtal, där ni går igenom vigselgudstjänstens utformning. Samtalet med prästen handlar ofta mycket om det praktiska, hur man ska gå och stå, hur man gör med ringar och bukett, hur gästerna ska sitta och vilka psalmer som ska sjungas. Man pratar också om hur makarna tänker inför vigseln. När man i lugn och ro har talat igenom hur er vigsel ska se ut och varför - då är det lättare att vara närvarande helt och fullt i det som sker när ni väl står där i kyrkan på bröllopsdagen. Ni får också gärna ta kontakt med kyrkomusikern för att diskutera musikval.
 • Viktiga handlingar. Innan man kan gifta sig måste man ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Tänk på att den endast är giltig i fyra månader. Det är viktigt att ni lämnar över hindersprövning och intyg om vigsel till prästen innan vigseln äger rum. Efter vigseln undertecknar prästen vigselintyget och skickar detta till folkbokföringen för registrering.
 • En av er måste vara medlem i Svenska kyrkan. För att vigseln ska kunna ske enligt Svenska kyrkans ordning krävs att en av er är medlem. Då kostar vigsel i kyrkan ingenting: präst, kyrka, kyrkomusiker och vaktmästare ingår.
 • De som har gift sig borgerligt kan få en kyrklig välsignelse över sitt äktenskap. Den som vill gifta sig i en annan församlings kyrka kontaktar den församlingen. Det gäller även de som vill gifta sig utomlands.

BRUDKrona FINNS ATT LÅNA

Kontakta expeditionen på tfn vx 0171-46 80 20 om du vill låna brudkrona. Vi tar ut en depositionsavgift.

Tider för bröllop

Lördagar
Magdalenakyrkan, Kalmar kyrka, Yttergrans kyrka, Yttergrans kapell, Övergrans kyrka, Häggeby kyrka och Skoklosters kyrka.

 • Marianne Toikkanen

  Marianne Toikkanen

  Håbo pastorat

  Assistent

  Mer om Marianne Toikkanen

  Förvaltningsassistent som arbetar med bokning av dop, vigsel, välsignelse, begravning, dopkalas, minnesstund och möten i församlingshemmen. Telefontid måndag- torsdag kl. 09-12, 13-15, fredag kl. 09-12