Vuxna fikar.
Foto: Marcus Engström/IKON

Vuxen

Mötesplatser kan se olika ut. Syförening. Bibelsamtal. Verksamhet på finska. Körer. Konserter m.m.