Kontaktuppgifter till förtroendevalda i Håbo pastorat

Här finner du kontaktuppgifter till Kyrkofullmäktige, Kyrkorådet, Utskotten, Valnämnden och Församlingsråden

Kyrkofullmäktige

Christian Nordberg, ordförande
Tel. 070-255 29 48
e-post: nordbergchristian@gmail.com

Ledamöter:
Gunilla Gustavsson, 1:e vice ordförande
AnnaKarin Andersson, 2:e vice ordförande

Matilda Ahlström
Gerry Andersson
Kjell Andersson
Ann-Sofie Borg
Carolina Cranser
Helene Cranser
Malin Ek
Jonny Ekblom
Sven Erkert
Agneta Hägglund
Mikael Högström
Robert Kohlström
Solveig Lundkvist
Tommy Lövgren
Erik Nylén
Daniel Pettersson
Elsmari Rutersten
Marit Simborn
Marcus Ström
Ulrika Uhlander
Staffan Wetterberg
Carl-Ulrik von Essen

Ersättare:

Sara Ahlström
Johanna Ardanius
Sonja Thunman Larsson
Sixten Nylin
Sven Roos
Mikael Rutersten
Gunilla Schei
Hans Svenning
Sven-Erik Svensson
Maj-Lis Söder
Anders Svensson Uggla
Kristina Uggla
Inger Wallin

Susanne Ejner, tjänstgörande sekreterare

Kyrkorådet

Helene Cranser, ordförande
Tel: 070-397 78 99
e-post: helenecranser@gmail.com

Ledamöter:
Mikael Högström, vice ordförande

Gerry Andersson
Jonny Ekblom
Elsmari Rutersten
Ulrika Uhlander
Staffan Wetterberg
David Silverkors, kyrkoherde

Ersättare:
Malin Ek
Gunilla Gustavsson
Agneta Hägglund
Daniel Pettersson
Marit Simborn

Susanne Ejner, tjänstgörande sekreterare

Berednings- och personalutskottet (BPU)

Helene Cranser, ordförande
Tel: 070-397 78 99
e-post: helenecranser@gmail.com

Ledamöter:
Mikael Högström, vice ordförande
David Silverkors, kyrkoherde

Lars Berglund, administrativ chef
Susanne Ejner, tjänstgörande sekreterare

 

Fastighetsutskottet

Solweig Lundkvist, ordförande
tel: 070-4217426
e-post: lundkvistsolweig@gmail.com

Ledamöter:

Sven Erkert
Marcus Ström, vice ordförande
Christian Nordberg
Niels-Terje Valenkamph

Ersättare:

Helene Cranser
Jan Barrefors
Carl-Ulrik von Essen
Sonja Thunman-Larsson
Sten-Åke Wengberg

Arne Nordesjö, begravningsombud
David Silverkors, kyrkoherde
Gunilla Crantz, tjänstgörande sekreterare

Valnämnden

Carolina Cranser, ordförande
Tel: 070-604 03 50
e-post: carolina.c@hotmail.se

Ledamöter:
Marit Simborn, vice ordförande

Staffan Wetterberg
Inger Wallin
Paul Ohvanainen

Ersättare:
Helene Cranser
Mikael Högström
Marcus Ström

Susanne Ejner, tjänstgörande sekreterare

Församlingsråden i Håbo pastorat

Kalmar-Yttergrans församlingsråd

Christian Nordberg, ordförande
Tel. 070-255 29 48
e-post: nordbergchristian@gmail.com

Ledamöter:
Helene Cranser, vice ordförande

Ann-Sofie Borg
Gunilla Gustavsson
Solveig Lundkvist
Elsmari Rutersten
Marcus Ström

Ersättare:
Malin Ek
Sonja Thunman Larsson
Tommy Lövgren
Lilly-Ann Strömberg
Inger Wallin

Peter Westermark, präst
Susanne Ejner, sekreterare

Övergrans församlingsråd

Kjell Andersson, ordförande
tel. 0171-521 95 & 070-698 01 67
e-post: kjellanders39@gmail.com

Ledamöter:
Carolina Cranser
Elisabeth Rudin
Hans Svenning
Sten-Åke Wengberg

Ersättare:
Matilda Ahlström
Jonny Ekblom
Thomas Moore

Caroline Schei, präst
Gunilla Sundström, sekreterare

Häggeby församlingsråd

Daniel Pettersson, ordförande
tel. 0703-74 75 57
e-post: skogard.dp@gmail.com

Ledamöter:
Lovisa Hagberg, vice ordförande

Claes Bursell
Marie Tulesjö
Kristina Uggla

Ersättare:
Agneta Banér
Ingemar Nordström
Paul Ohvanainen

Veronica Hammar, präst
Ulrika Christiansson, sekreterare

Skokloster församlingsråd

Mikael Högström, ordförande
tel. 0703-85 00 47
e-post: micke.hogstrom@telia.com

Ledamöter:
Marit Simborn, vice ordförande

Jennifer de Waard
Sven Erkert
Anders Svensson Uggla
Rolf Wallin
Birgitta Widén, sekreterare

Ersättare
Adele de Waard
Robert Kohlström
Staffan Wetterberg
Carl-Ulrik von Essen
Else von Essen

Minna Serholt, präst