Skoklosters kyrka
Foto: Sofi Sandström

Skoklosters kyrka & Sjövillan

Skoklostervägen 104 & Skoklostervägen 95

Här ligger Skoklosters kyrka och Sjövillan

Klosterkyrkan på SkoHalvön

Den är byggd på 1200-talet. Interiören präglas av stor rymd och vackert tegel. Proffessionella guider finns. Vi tar emot grupper på engelska och tyska och visar gärna textilierna i kyrkan, orgelläktaren och klocktornet.

Om du vill boka visning för en grupp. Kontakta Marianne Toikkanen. Se nedan för kontaktuppgifter.

Skoklosters kyrka upplevs verkligen när du väl är där. Gudstjänster firas och människor från när och fjärran besöker kyrkan och akustiken är underbar.

När man stiger in i kyrkan möts man av det medeltida murverket som till stora delar är autentiskt från byggnadstiden, senare delen av 1200-talet. Kyrkan uppfördes, som en del av det kloster för cisterciensernunnor som flyttades från Flasta, beläget omkring 1.5 km nord väst om nuvarande kyrka.

Kyrkan är troligen uppförd av en mästare, som tidigare varit verksam i Lund och som där deltagit i 1240-talets stora valvbyggnadsföretag. Efter reformationen kom kyrkan delvis att förfalla, men en ny tid började i och med att fältmarskalk Herman Wrangel år 1611 fick Skoklosters gård som gåva. Då tillkom också det Wrangelska gravkoret som stod färdigt 1639.

I Skoklosters kyrka får det vistas max 250 personer samtidigt.

Bredvid Skoklosters kyrka finns Sjövillan som har café på sommaren.

Bokningar görs hos Marianne Toikkanen. Se kontaktuppgifter nedan.

Orglarna i Skoklosters kyrka

Renässanspositiv byggt 1667, av Joachim Richborn, Hamburg. Läktarorgel byggd 1804, av Pehr Lund. Digitalorgel, Allen från 2010,

Sjövillan i Skokloster

Här är Svenska kyrkans sommarcafé under sommaren. För tillfället är Cafét stängt för säsongen.

  • Marianne Toikkanen

    Marianne Toikkanen

    Håbo pastorat

    Mer om Marianne Toikkanen

    Förvaltningsassistent som arbetar med bokning av dop, vigsel, välsignelse, begravning, dopkalas, minnesstund och möten i församlingshemmen. Telefontid måndag- torsdag kl. 09-12, 13-15, fredag kl. 09-12