Diakonigruppen förbereder inför Modevisning där vi samlar in pengar till Fastekampanjen 2016
Foto: Sofi Sandström

Diakonigruppen

Nu får Diakonigruppen starta igen...

Gruppen är behjälplig vid pastoratets träffar för daglediga, Fredagsträffen, i Kyrkcentrum och andra volontäruppgifter såsom deltagande vid olika evenemang och i vissa fall hembesök.

Gruppen träffas en gång per månad för samtal och gemenskap.

 För frågor och ytterligare information kontakta Maria Corbell, diakon.