Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Håbo pastorat Besöksadress: Västerhagsv 15, 74624 BÅLSTA Postadress: BOX 194, 74624 BÅLSTA Telefon:+46(171)468020 E-post till Håbo pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni - Svenska kyrkans sociala arbete

Diakonens tjänst har funnits sedan mycket länge. Redan i samband med de första kristna församlingarna pratas om en särskild grupp av församlingsmedhjälpare som hade den sociala omsorgen som sin huvuduppgift. Präster och diakoner arbetar under tystnadsplikt.

Diakonerna i Svenska kyrkan idag känns igen på sina diakonemblem. De är i form av ett kors - Jesu kors omslutet av en cirkel - Gud som håller hela världen och i mitten av korset en duva med en olivkvist i näbben – hoppet om liv, se bild. Diakonerna har också , liksom präster och biskopar, skjortor med ett vitt "frimärke" under hakan. Diakonernas skjortor är dock alltid gröna.

Inom Svenska kyrkan är diakonen en del i det tredelade ämbetet tillsammans med biskop och präst. Diakonerna har högskoleutbildning inom socialt, pedagogiskt eller omvårdande arbete. Till denna kommer en ettårig diakonutbildning och praktik.

Biskop, präst och diakon är alla vigningstjänster, vilket innebär att man vid en särskild gudstjänst vigs till sitt ämbete. Vid vigningen får vigningskandidaterna svara ja på sina olika löften. Diakonens tjänst har funnits sedan mycket länge. Redan i  samband med de första kristna församlingarna pratas om en särskild grupp av församlingsmedhjälpare som hade den sociala omsorgen som sin huvuduppgift.
Malin Jonsgården

Malin Jonsgården

Håbo pastorat

Diakon

Linnéa Walger

Linnéa Walger

Håbo pastorat

Diakon