Foto: Andréas Lindström

Rekordhögt valdeltagande

Nyhet Publicerad Ändrad

I Saltsjöbaden ökade valdeltagandet i årets kyrkoval med 7,61% jämfört med 2013 och landade på 25,24%!

Nu är den slutgiltiga röstsammanräkningen för kyrkovalet 2017 klar. Den visar på ett valdeltagande i Sverige på 19,08%, vilket är det högsta valdeltagandet i kyrkovalet sedan 1934. Det är även det högsta antalet röstande i ett kyrkoval någonsin med 984 680 avgivna röster.
I Saltsjöbadens församling var valdeltagande betydligt högre än rikssnittet.Valdeltagandet i kyrkofullmäktigevalet var 25,24 procent. Det är en ökning med 7,61% jämfört med kyrkovalet 2013.
– Tack alla som kom och röstade. Det är roligt att så många vill påverka vad vi gör, och det gjordes ett fantastiskt jobb av anställda, valnämnd, förtroendevalda m fl för att kyrkovalet skulle kunna genomföras, säger kyrkoherde Thomas Arlevall.

Nytt för årets kyrkoval var möjligheten att förtidsrösta på platser i hela landet, fram till och med valdagen, vilket många utnyttjade. Tack vare detta kunde 50 000 fler personer få möjligheten att rösta på andra platser än i sin vallokal jämfört med föregående val.
– Möjligheten att förtidsrösta i den här utsträckningen är en av faktorerna bakom det ökade valdeltagandet, säger Anki Bondesson, kyrkovalsledare på Svenska kyrkan på nationell nivå.
På flera håll har det gjorts satsningar på röstlokaler där folk rör sig i vardagen, som till exempel på Arlanda flygplats eller i Saltsjöbadens centrum.

Andra orsaker är en lyckad samordnad informationsinsats på alla nivåer inom kyrkan, att nomineringsgrupperna blivit bättre på att berätta om sina program och medias stora intresse för årets kyrkoval.
– Men framförallt tycker jag det visar på engagemang och framtidstro. Att människor tycker att Svenska kyrkan är viktig, säger Anki Bondesson.

I valet till kyrkofullmäktige i Saltsjöbadens församling ställde tre nomineringsgrupper upp: Frimodig kyrka, Gröna kristna och Vår kyrka i Saltsjöbadens församling.

När den slutgiltiga rösträkningen var avslutad blev resulatet följande (i parentes nuvarande mandat):
Frimodig kyrka 0 (-)
Gröna Kristna 1 (1)
Vår kyrka i Saltsjöbadens församling 24 (24)

 

sammanträden

Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga. Nuvarande kyrkofullmäktige har sitt sista sammanträde 14 november kl 19.00 i församlingshemmet.
Nya kyrkofullmäktige har haft ett inledande möte i mitten oktober. Nästa möte är 14 november.