Foto: Mona Davidsson

”Vi har en nollmission”

Nyhet Publicerad Ändrad

Ett litet, vikt papper i plånboken kan rädda liv. – Vi har en nollvision – och en nollmission, säger prästen Ulf Edlund. Han är mannen bakom foldern ”Att hantera självmordshot” som nu börjar spridas över landet. Nyligen föreläste Ulf Edlund hos Räddningstjänsten i Halmstad.

Ulf Edlund jobbar i Martin Luthers kyrka och som studentpräst. I arbetet har han under åren kommit i kontakt med många unga människor som mått så dåligt att de inte längre vill leva. När en kollega som ställts inför en liknande situation kontaktade Ulf med frågan ”vad ska jag göra”, då föddes idén till en liten, praktisk folder att ha i plånboken eller mobilfodralet.
– Varje år tar 1 500 personer i Sverige sitt liv, tio gånger fler försöker, säger Ulf Edlund. Det är tragedier för familjer och vänner, och en stor samhällsekonomisk kostnad.
Att få ner antalet till noll är en nollvision – att aktivt arbeta mot det målet, det är den ”nollmission” Ulf arbetar med som präst.
Och hans engagemang börjar väcka uppmärksamhet runt om i landet.
– Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi vid Karolinska Institutet, är positiv till den folder jag gjort. Det är också på gång att den ska spridas via SPES, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd.
Här i Halmstad har ett antal skolor, med flera, visat intresse för att boka föreläsningar med Ulf Edlund.
På torsdagen mötte han personal från räddningstjänsten. Gruppen bestod av tio personer, som under en timme fick veta mer om varningssignaler, bakomliggande orsaker och hur ett hot kan hanteras.
– I arbetet för att minska antalet självmord, ingår att öka människors kunskap om hur de hanterar ett självmordshot, att öka kunskapen om risktecken, att kunna göra en riskbedömning och få vetskap om var det finns hjälp och stöd att få. Foldern är en del i det arbetet, säger Ulf Edlund.

Ulf Edlund är präst i Martin Luthers kyrka och även studentpräst. Foto: Mona Davidsson

Text: Mona Davidsson

Förutom Räddningstjänsten (bilden) har flera gymnasieskolor visat intresse för föreläsningar med Ulf Edlund. Vill du också boka honom, mejla till ulf.edlund@svenskakyrkan.se. Foto: Mona Davidsson