S:t Olovsmedaljen till Björn Håkansson.

Nyhet Publicerad

Biskop Sven-Bernhard delade för sjätte gången ut S:t Olovsmedaljen.

Medaljen, som visar ett S:t Olovskors inskrivet i ett S:t Hanskors, delas enligt statuterna ut till ”lekman verksam i Visby stifts gotlandsdel som under en längre följd av år och med stort personligt engagemang på Gotland verkat för Guds rikes utbredande”. I samband med firandet av Björn Håkanssons  70-årsdag på pensionat Borgvik i Katthammarsvik överlämnade stiftsprosten Richard Wottle – tidigare kyrkoherde i Östergarns pastorat – på biskopens uppdrag medaljen till honom. Björn Håkansson har under många år varit en drivande kraft i Östergarnsbygden och mycket av hans arbete har kommit Svenska kyrkan och Östergarns församling till del. Som ordförande i kyrkorådet har Björn kunnigt lett restaureringar av Östergarns och Kräklingbo kyrkor, genomfört strukturförändringar som först förde fram till en gemensam församling i dåvarande Östergarns pastorat och sedan Romaklosters pastorat, upplåtit Borgvik för årliga kyrkohistoriska seminarier, initierat ekumeniska sommargudstjänster också på Borgvik, samt inte minst med gott humör och säkert omdöme lett det dagliga arbetet i kyrkorådet. Allt sådant som biskop Sven-Bernhard på detta vis vill uttrycka sitt tack och sin uppskattning för.

 Tidigare mottagare av utmärkelsen har varit Alice Klintberg och Bo-Gustaf Sorby, Torsten Gislestam, Allan Kolmodin och Åke G Sjöberg.