Bättre service när två blir en

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 1 september blir församlingens två expeditioner sammanslagna till en. Därmed kan vi erbjuda både generösare öppettider och bättre tillgänglighet. Expeditionen finns nu i Martin Luthers kyrka och bemannas av två personer.

Nu tar Halmstads församling ännu ett steg i den omorganisation som pågått några år. De två expeditionerna, vid Karl XI:s väg och i Martin Luthers kyrka, slås samman till en med adress Östra Lyckan. Förändringen gäller från och med 1 september.  Telefonnumren är samma som tidigare: 035-282 2060 och 035-282 2120.
– Detta betonar också att vi numera är en församling, säger kyrkoherde Magnus Aasa. Att vi under lång tid haft två olika expeditioner har skapat förvirring och irritation, så nu blir det enklare för alla församlingsbor.

Hos församlingen finns förhoppningen att så småningom kunna bygga ett helt nytt Kyrkans Hus i anslutning till S:t Nikolai kyrka. Det blir då den självklara placeringen för en expedition. Men i väntan på detta finns expeditionen i Martin Luthers kyrka.
Även i fortsättningen är det två personer som jobbar med expeditionsärenden – till exempel bokningar av vigslar, dop och begravningar.
En stor fördel är att öppettiderna kan bli generösare än i dag, och omfatta alla vardagar. Närhet till busshållplatser, liksom avsaknad av trappor och trösklar, ökar tillgängligheten för alla grupper av besökare. Och för den som cyklar eller kör bil är det också enkelt att ta sig till Martin Luther.
– Genom att placera expeditionen här, betonar vi också stadens östra delar och Martin Luthers kyrka som en central del av vår församling, säger Magnus Aasa.

I huset vid Karl XI:s väg, närmast rondellen, har även i fortsättningen diakoner, präster och vissa tjänstemän sina kontor och besöksrum.

Text: Mona Davidsson