Foto: Andréas Lindström

Samlat grepp

Nyhet Publicerad Ändrad

Under hösten kommer Saltsjöbadens församlingshem att renoveras.

– Vi renoverar för att all personal ska kunna sitta i samma byggnad. I dagsläget är personalen utspridd i två hus. Att samla alla på ett våningsplan ger bättre sammanhållning, men självklart kommer det också underlätta för besökare, säger fastighetsansvarige Erik Palmbäck.

Arbetet kommer att påbörjas i augusti och vara klart i november. Under den tiden kommer hela det plan som byggs om vara avstängt för verksamhet.
– Vi kommer att renovera hela våningsplanet och göra om planlösningen för att bättre utnyttja ytan och få in fler kontorsplatser. Vi kommer även att öppna upp för att få in mer ljus i lokalerna.

Marken utanför entrén kommer att sänkas för att göra den mer tillgänglighetsanpassad och bredvid vägen kommer en stig att anläggas för att besökare lättare ska kunna ta sig från Kyrkplan.
– Vi passar också på att konvertera hela byggnaden från el till bergvärme och
vattenburna radiatorer, säger Erik Palmbäck.

Fotnot: Övre plan, där t ex dopkaffen, föreläsningar mm brukar vara, påverkas inte av ombyggnaden. Prästgårdens nedre plan, där idag bl a församlingsexpeditionen finns, kommer att bli lokaler för barn och ungdomar i församlingen.