Om att skapa rum i trädgården och kyrkan

Nyhet Publicerad

Maria Jacobs om kyrkorummet och trädgården.

Den här tiden på året har nästan varenda tidning trädgårdstips med vackra bilder. Det sägs ofta att om en trädgård ska bli riktigt intressant och vacker så ska den ha olika rum. Platser med olika karaktär, olika växter och utformning. Det kan finnas plats för vila, för odling, en matplats, en yta för lek, en plats som är undanskymd, kanske ett vattenblänk, plats i solsken och i skugga.

Jag tänker att det är på liknande sätt i en kyrka. Vi gör upp planer för hur den ska utformas så den blir vacker och inbjudande. Man kan också fundera över hur man kan skapa olika ”rum” i kyrkan för olika tillfällen och funktioner. Idag funderar jag så här:

  • Festlokal – kyrkans största rum ska vi använda för alla festerna, när vi samlas för att fira gudstjänster och familjehögtider med dop och vigsel och vid de stora helgerna. Då tar vi fram de vackraste ljusstakarna, sätter blommor i de stora vaserna, låter musiken flöda och använder de finaste dräkterna.
  • Vardagsrum – platsen där man ”hänger”. Där man träffas, pratar med varandra om stora och små saker. Där små barnfötter kan trampa omkring och där tonåringar kan mysa.
  • Matplatsen – rummet där vi delar bröd och samtal. Nattvardsbordet och fikabordet blir centrum för oförutsedda möten och samtal, skratt och närhet.
  • Böneplats – någonstans får var och en hitta sitt eget rum, kanske lite i skymundan, hemligt. Platsen för de mest privata tankarna och bönerna. Men också för stunderna när vi ber tillsammans eller behöver hjälpas åt att be.
  • Sorgens rum – rummet där vi får vara när vår tillvaro slitits sönder. Under de gamla valven som härbärgerat så många suckar och tårar genom tiderna.
  • Släktgården – den gamla kyrkan har stått kvar genom århundraden, dit generation efter generation har kommit i glädje och sorg. Där finns samhörigheten med dem som gått före och en önskan att våra efterkommande ska kunna mötas här i framtiden.

I alla dessa rum finns en förhoppning och bön om att vår kyrka snart ska stå öppen och välkomna oss. En plats med många rum, spännande och utmanande som lockar oss att upptäcka mera av Gud. Är det något rum du saknar – hör av dig och berätta!

Välkommen!


Maria Jacobs
präst och biträdande kyrkoherde