Äktenskapet är Guds gåva

Nyhet Publicerad

Lennart Marklund om Luthers syn på äktenskapet.

Luther hade en positiv syn på äktenskapet och familjen. Sina första år som vuxen levde han som munk på ett kloster. Efter mångåriga studier och reaktioner på hur kyrkan i hans samtid fungerade så började Luther ifrågasätta celibattvånget i klostren, och så småningom bröt han med sitt klosterlöfte och flyttade från klostret.

Vid dryga 40 års ålder träffade han en kvinna som också hade brutit med sitt klosterlöfte. År 1525 gifte han sig med Katharina von Bora. De fick sex barn. Och det berättas hur de hade ett öppet och gästfritt hem och ett lyckligt äktenskap. Det berättas också att bredvid denne ofta kraftfulle och auktoritäre Martin stod kvinnan Katharina som visste vad hon ville. Hon hade en framträdande plats i deras hem och deras förhållande.

Luther såg äktenskapet som en Guds gåva som ger ett skydd och en hjälp för ett par att leva tillsammans. Därför är ju vigseln ett tillfälle att lova varandra att vårda sitt förhållande och stå vid varandras sida. Att omgärda kärleken med en trygg ram. I en vigsel i kyrkan så ber vi också om Guds beskydd och frid över de nyvigda parets gemensamma framtid. En juridisk akt som alltså i kyrkan också omgärdas av Guds välsignelse.


Lennart Marklund
präst i Salems församling